Kestävän kehityksen johtaminen

Seuraava yhteenveto tiivistää Caverionin lähestymistavan olennaisten
kestävän kehityksen näkökohtien johtamiseen.

TALOUDELLINEN

Lähestymistapa ja tavoitteet: Toimimme tinkimättä sääntöjen 
ja säännösten, eettisten liiketoimintaperiaatteidemme, sisäisten 
toimintaohjeidemme sekä yhtiön arvojen mukaisesti.

Olennaiset näkökohdat: Taloudelliset tulokset, Korruption-
vastaisuus, Kilpailun rajoittamisen estäminen ja laittomat toimet

Valvonta ja seuranta: Riskienhallinta, määräystenmukaisuus,
väärinkäytösten paljastaminen ja koulutus

Menettelyohjeet: Sääntöjen noudattamisen viitekehys,
eettiset liiketoimintaperiaatteet, ohjeet kilpailulainsäädännön
noudattamisesta, toimintaohjeiden viitekehys, hallinnon
ja operatiivisen toiminnan kuvaus, sisäisen kontrollin
viitekehys, riskienhallintapolitiikka ja toimittajien eettiset 
liiketoimintaperiaatteet

Vastuut:
• Konsernin johtoryhmä, toimitusjohtaja, talousjohtaja,
Chief Compliance Officer sekä konsernin lakiasioista ja
hallinnoinnista vastaava johtaja
• Konsernin lakiasiat ja hallinnointi -yksikkö

YMPÄRISTÖ

Lähestymistapa ja tavoitteet: Pyrimme pienentämään 
ulkoisten ja sisäisten palvelujemme ja ratkaisujemme haitallisia
ympäristövaikutuksia.

Olennaiset näkökohdat: Energia ja Päästöt

Valvonta ja seuranta: Yritysvastuuraportointi, CDP-raportit,
paikallinen valvonta, eettiset toimintaohjeet ja ISO-standardit

Menettelyohjeet: Eettiset liiketoimintaperiaatteet ja 
ISO-standardit

Vastuut:
• Konsernin johtoryhmä, toimitusjohtaja ja Market
Operations -johtaja
• Caverionin kestävän kehityksen työryhmä ja kestävän 
kehityksen päällikkö

SOSIAALINEN

Lähestymistapa ja tavoitteet: Tavoitteenamme on tapaturmaton
työpaikka ja työntekijöiden hyvinvoinnin ja erinomaisen 
johtajuuden varmistaminen, mikä perustuu avoimuuteen ja
luottamukseen.

Olennaiset näkökohdat: Työterveys ja -turvallisuus, Koulutus
ja henkilöstön kehittäminen, Syrjinnän estäminen sekä 
Määräystenmukaisuus

Valvonta ja seuranta: Perehdyttämisprosessi, kehitys- 
keskustelut, henkilöstötutkimukset, eettisten liiketoiminta-
periaatteiden verkkokoulutus, Caverion Leadership Safari
-valmennus ja turvallisuusläpikäynnit

Menettelyohjeet: Palkitsemisohjeistus, työturvallisuusohjeet,
ohjeistus työtehtävien luokituksesta ja eettiset liiketoiminta-
periaatteet

Vastuut:
• Konsernin johtoryhmä, toimitusjohtaja sekä konsernin
henkilöstöstä ja turvallisuudesta vastaava johtaja
• Konsernin henkilöstö- ja turvallisuusyksikkö sekä
divisioonien henkilöstö- ja turvallisuusyksiköt
• Esimiehet