Tavoitteena parhaat osaajat

Vahvan työnantajakuvan rakentaminen

Henkilöstö on keskeisessä asemassa liiketoimintastrategiamme ja menestyksemme kannalta, joten meidän on oltava houkutteleva työnantaja tulevaisuuden osaajien silmissä. Uutena yrityksenä meidän on tärkeää rakentaa vahva työnantajakuva. 

Työntekijöidemme myönteiset kokemukset muodostavat pohjan työnantajakuvallemme. Edistämme lisäksi Caverionin tunnettuutta olemalla aktiivisia sosiaalisessa mediassa, osallistumalla oppilaitosten rekrytointimessuille, järjestämällä tutustumiskäyntejä opiskelijoille ja osallistumalla erilaisiin kampanjoihin, jotka lisäävät tietoa alastamme, yrityksestämme ja työskentelytavastamme. Pyrimme aina rekrytoimaan pätevimmät ja sopivimmat ammattilaiset.

Vuonna 2017 Caverion palkittiin yhtenä Saksan parhaista työnantajabrändeistä. Voitimme kultaa kategoriassa ”Internal Branding – Global Player”, jossa oli monta vahvaa palkintoehdokasta. Caverionin työntekijöilleen järjestämä kunto- ja terveystapahtuma vakuutti tuomariston. Kaikki tapahtumaan rekisteröityneet 1 400 osallistujaa saivat askelmittarin. Osallistujat muodostivat joukkueita, jotka kilpailivat yrityksen johtoa vastaan neljän viikon ajan. Joukkueet, joille kertyi enemmän askelia kuin johtoryhmälle, saivat bonuksen kesäjuhlaansa varten. Yrityksen yhteisenä tavoitteena oli lisäksi, että jokaiselle osallistujalle kertyisi vähintään 10 000 askelta päivässä. Tavoite ylittyi selvästi.

”Caverion on sitoutunut vahvasti työntekijöidensä terveyden edistämiseen. Olen hyvin iloinen, että asiantunteva tuomaristo antoi tunnustusta panostuksellemme”, sanoo Caverion Saksan henkilöstöjohtaja Patrick Hartmann.

Mahdollisuuksia opiskelijoille

Vuonna 2017 palkkasimme noin 1100 kesätyöntekijää, opinnäytetyöntekijää ja harjoittelijaa.

Harjoitteluohjelmat ja opinnäyteyhteistyö ovat meille hyvä tilaisuus olla mukana nuorten ammatillisessa kehityksessä. Harjoittelu onkin yksi Caverionin tärkeistä rekrytointikanavista. Monet parhaista työntekijöistämme ovat aloittaneet uransa meillä harjoittelijoina.

Monissa toimintamaissamme, kuten Saksassa ja Itävallassa, oppisopimuskoulutus on yleinen tapa järjestää harjoittelupaikkoja nuorille. Oppisopimuskoulutuksessa vuorottelevat opiskelu- ja työjaksot, ja koulutuksen kesto on tyypillisesti 3–4 vuotta. Esimerkiksi Ruotsissa Caverionilla on sähköasentajan oppisopimusohjelma, johon sisältyy ammattiin kouluttaminen työpaikalla. Norjassa Caverion on perinteisesti järjestänyt työssäoppimispaikkoja ammattiin opiskeleville. Yritys ottaa palvelukseensa vuosittain noin sata työssäoppijaa. 

Caverion haluaa kehittää alan koulutusta ja tukee siksi yhteistyötä koulujen ja korkeamman asteen oppilaitosten kanssa. Jotkut työntekijöistämme jopa opettavat alan oppilaitoksissa. Erityisesti teemme yhteistyötä ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen teknisten koulutusohjelmien kanssa.