Johdon ja esimiesten sitouttaminen ja kehittäminen

Caverionilla johtaminen perustuu yhteisiin johtamisen periaatteisiin. Avoimuus ja luottamus ovat johtajuuden onnistumisen kulmakivet. 

Johtamisen periaatteemme ovat:

  • Johdamme rohkeasti esimerkin voimalla.
  • Asetamme haastavia tavoitteita ja annamme rehellistä ja rakentavaa palautetta.
  • Kannustamme henkilökohtaisen ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja tuemme innovatiivisuutta.
  • Välitämme työntekijöidemme hyvinvoinnista.
  • Olemme aina helposti lähestyttäviä ja avoimia asemastamme riippumatta.
  • Annamme vastuuta ja valtuudet toimia.

 

Johtamistaitoja kehitetään aktiivisesti

Järjestimme vuonna 2016 erilaisia sparraus- ja koulutustapahtumia, joilla johtamista kehitettiin koko organisaatiossa. Koulutuksiin osallistui yhteensä 700 henkilöä.

Vuonna 2016 jatkoimme Caverion Leadership Safari -valmennusta Suomessa, ja aloitimme ohjelman Itä-Euroopassa.

Safari-valmennuksen lisäksi järjestimme useita muita valmennuksia vuoden aikana. Näiden valmennusten teemoja olivat esimerkiksi esimiehen rooli ja vastuut, suorituksen johtaminen ja osaamisen kehittäminen, työsuhde- ja työturvallisuusasiat, erilaisuuden huomioonottaminen sekä johtamisviestintä.

Esimiehille tarjotaan myös mahdollisuus kehittää johtamistaitojaan 360 asteen palautteen avulla. 360 asteen palaute tarkoittaa, että henkilön johtamistaitoja arvioivat niin henkilö itse kuin hänen esimiehensä, työtoverinsa ja suorat alaisensa.

Leader Forum

Caverionin avainjohtajille järjestetään säännöllisesti Leader Forum -tapahtumia. Näissä tapahtumissa, joissa pääpaino on yhtiön strategiassa ja liiketoimintamme strategisissa painopistealueissa, jaetaan osaamista ja luodaan konserninlaajuisia verkostoja.

Vuonna 2016 järjestimme yhden Leader Forum -seminaarin, johon osallistui noin 100 ylimmän johdon jäsentä.