Johdon ja esimiesten sitouttaminen ja kehittäminen

Inspiroiva johtajuus näyttelee ratkaisevaa osaa Caverionin strategian onnistuneessa toteuttamisessa. Jatkuvan muutoksen keskellä on tärkeää, että johtajat ymmärtävät roolinsa, vastuunsa ja omat tavoitteensa ja pystyvät varmistamaan tiimien onnistumisen. Caverionin johtamisen periaatteet ohjaavat kaikkia johtajiamme niin ihmisten johtamisessa kuin yhtiön strategian, yrityskulttuurin ja organisaation muovaamisessa. Periaatteissa kuvataan, miten johtajuus tulisi tulkita ja ymmärtää. Jokaisen johtajan tulisi tarkastella vuosittain johtajuusominaisuuksiaan näitä periaatteita vasten ja kehittää omia johtamistaitojaan.

Itsensä johtaminen on kaiken johtamisen perusta. Se tarkoittaa esikuvana toimimista eli esimerkiksi korkeiden eettisten ja moraalisten periaatteiden noudattamista, avointa ja rehellistä viestimistä sekä muiden ihmisten kunnioittamista. Liiketoiminnan johtaminen on keskeinen osa johtamista, johon kuuluu suunnittelu, ennakoiva tiedottaminen sekä jatkuva laadun ja kustannusten valvonta kaikessa toiminnassa. Jokaisen johtajan menestyksen takana ovat työntekijät. Ihmisten johtamisessa tärkeää on henkilökohtaisten vahvuuksien kehittäminen ja työntekijöiden kannustaminen yhteistyöhön yhtiön sisällä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Johtamistaitoja kehitetään aktiivisesti

Järjestimme vuonna 2017 erilaisia sparraus- ja koulutustapahtumia, joilla johtamista kehitettiin koko organisaatiossa. Koulutuksiin osallistui yhteensä 1000 henkilöä.

Vuonna 2017 jatkoimme Caverion Leadership Safari -valmennusta Suomessa, ja aloitimme ohjelman Itä-Euroopassa. Safari-valmennuksen lisäksi järjestimme useita muita valmennuksia vuoden aikana. Näiden valmennusten teemoja olivat esimerkiksi esimiehen rooli ja vastuut, suorituksen johtaminen ja osaamisen kehittäminen, työsuhde- ja työturvallisuusasiat, erilaisuuden huomioonottaminen, johtamisviestintä sekä koulutustaidot.

Leader Forum

Caverionin avainjohtajille järjestetään säännöllisesti Leader Forum -tapahtumia. Näissä tapahtumissa, joissa pääpaino on yhtiön strategiassa ja liiketoimintamme strategisissa painopistealueissa, jaetaan osaamista ja luodaan konserninlaajuisia verkostoja. Vuonna 2017 järjestimme yhden Leader Forum -seminaarin, johon osallistui noin 100 ylimmän johdon jäsentä. Pääteemana oli Caverionin strategian uusiminen.