Kannustaminen ammatilliseen kasvuun 

Caverion kannustaa työntekijöitään tavoittelemaan ammatillista kasvua ja tukee heitä taitojen oppimisessa ja kehittämisessä. Hyödynnämme 70/20/10-mallia, joka pohjautuu oletukselle, että 70 % oppimisesta tapahtuu työssä, 20 % opitaan toisilta ja 10 % opitaan koulutuksessa.

Caverionissa on käytössä suorituksen johtamisprosessi, jossa asetetaan yksilölliset strategian mukaiset tavoitteet ja kehityssuunnitelmat kaikille työntekijöille. Suorituksen johtaminen on sekä esimiehille että työntekijöille tilaisuus antaa ja saada palautetta suoriutumisesta, yhteistyöstä ja esimiestyöstä. Suorituksen johtamiseen kuuluu, että jokainen tekee henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman, jonka mukaisesti kehittää työnkuvan mukaista osaamistaan.

Järjestimme vuonna 2017 noin 3 900 koulutustapahtumaa, joihin osallistui 20 300 työntekijää. Turvallisuuskoulutuksissa oli noin 9 200 osallistujaa ja yleisissä- sekä johtamis- ja esimiesvalmennuksissa 10 000 osanottajaa.

Yksi 2017 tärkeitä asioita oli projektijohtamisen kehittäminen. Järjestimme kyselytutkimuksen valtaosalle divisioonia selvittääksemme osaamistason ja kehittämistarpeet. Tämän pohjalta olemme kehittäneet mallin, joka julkjaistaan eri divisioonissa 2018 vuoden aikana.