Kannustaminen ammatilliseen kasvuun     

Caverion kannustaa työntekijöitään tavoittelemaan ammatillista kasvua ja tukee heitä taitojen oppimisessa ja kehittämisessä. Hyödynnämme 70/20/10-mallia, joka pohjautuu oletukselle, että 70 % oppimisesta tapahtuu työssä, 20 % opitaan toisilta ja 10 % opitaan koulutuksessa.

Caverionissa on käytössä suorituksen johtamisprosessi, jossa asetetaan yksilölliset strategian mukaiset tavoitteet ja kehityssuunnitelmat kaikille työntekijöille. Suorituksen johtaminen on sekä esimiehille että työntekijöille tilaisuus antaa ja saada palautetta suoriutumisesta, yhteistyöstä ja esimiestyöstä. Suorituksen johtamiseen kuuluu, että jokainen tekee henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman, jonka mukaisesti kehittää työnkuvan mukaista osaamistaan.

Järjestimme vuonna 2016 noin 5 800 koulutustapahtumaa, joihin osallistui 13 300 työntekijää. Turvallisuuskoulutuksissa oli noin 6 300 osallistujaa. Ammatti- ja tuotealuekoulutuksissa  noin 6 300 osallistujaa sekä johtamis- ja esimiesvalmennuksissa 700 osanottajaa.

Vuoden 2016 jälkipuoliskolla olemme kehittäneet sisältöä useisiin verkko-oppimismoduuleihin, joiden aiheena ovat perehdyttäminen, eettiset toimintaperiaatteet, projektin johtaminen sekä työturvallisuus. Aloitamme lanseerauksen ja toteutuksen vuoden 2017 alussa.