Henkilöstö lukuina

Vuoden 2016 lopussa palveluksessamme oli 16 913 työntekijää 12 maassa. Henkilöstöstä 66 % oli työntekijöitä ja 34 % toimihenkilöitä.

Avainlukuja

 

 

 2016

2015

2014

Henkilöstö vuoden lopussa***

 16 913

17 399

17 355

Henkilöstö keskimäärin***

 17 381

17 321

17 490

Työntekijöitä/toimihenkilöitä (%)

 66 / 34

66 / 34

66 / 34

Naisia/miehiä (%)

 10 / 90

10 / 90

10 / 90

Naisten osuus johtoryhmässä (%)

 7

14

14

Naisten osuus hallituksessa (%)

 40

33

40

Määräaikaisia työntekijöitä (%)

 12

9

7

Määräaikaisia työntekijöitä, naiset ja miehet (%)

 11 / 89

10 / 90

10 / 90

Kokoaikainen henkilöstö (%)

 96.3

96.5

Osa-aikaisen henkilöstön suhteellinen osuus, naiset ja miehet (%)

16.1 / 2.3

15.9 / 2.1

Eri kansallisuuksia

 51

50

Työssäolovahvuus**

16 383

16 862

16 148

Työsuhteen kesto keskimäärin (vuotta)

 11.0

10.8

11.8

Vaihtuvuus, vakituinen henkilöstö (%)

 14.6

16.5

14

Ikä keskimäärin (vuotta)

 42.3

42.3

42.2

Alle 26-vuotiaita (%)

 12


13

12

26–55-vuotiaita (%)

 70

70

69

Yli 55-vuotiaita (%)

 18

17

19

Tulos- ja kehityskeskusteluun vuoden aikana osallistuneiden osuus (%) henkilöstökyselyyn vastanneista

 n/a*

72

70

Koulutustapahtumiin (johtaminen, turvallisuuskoulutukset, ammatillinen koulutus) osallistuneiden määrä

 13 290

12 100

Koulutustapahtumien kokonaismäärä

 5 767

6 300

 

Henkilöstötutkimuksen vastausprosentti koko henkilöstöstä

  n/a*

79

78

Sairauspoissaoloprosentti (poissaolotunnit/kaikki työtunnit)

 4.1

4.1

4.3

Tapaturmataajuus (poissaolon aiheuttaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti)

 6.3

8.3

10.1

Kuolemaan johtaneita tapaturmia

 0

0

0

Työehtosopimusten piirissä olevan henkilöstön osuus koko henkilöstömäärästä (%)

 69

82

OHSAS 18001 -sertifikaatin mukainen liiketoiminta (%)

 92

71

73
*) Henkilöstötutkimusta ei toteutettu vuonna 2016
**) Töissä olevien määrä, ei sisällä yli kuukauden pituisia pitkiä poissaoloja tai lomautuksia
***) Norjan lukuja on tarkistettu niin, että myös harjoittelijat on laskettu mukaan vuoden 2014 kokonaismäärään 
Henkilosto_vuoden_lopussa_16_fin
Tapaturmataajuus_16_fin
Ikajakauma_16_fin
OHSAS_18001-sertifioitua_toimintaa_16_fin

Muutokset vuonna 2016 

Henkilöstön määrä laski 2016 yhteensä 486 työntekijää eli –2,8 %. Määrä laski eniten Tanska-Norjan ja Ruotsin divisioonissa uudelleenjärjestelyjen vuoksi. Henkilöstöön liittyvissä uudelleenjärjestelyissä pyrimme aina löytämään irtisanomisille vaihtoehtoisia ratkaisuja ja järjestelyjä, kuten sisäisiä siirtoja, eläkejärjestelyjä, määräaikaisten sopimusten päättämisiä ja lomautuksia.

Samanaikaisesti uusia resursseja tarvittiin täyttämään kriittisiä osaamisalueita sekä kasvattamaan uusia osaajia. Suomen ja Teollisuuden ratkaisut -divisioonien henkilöstömäärä kasvoi eniten. 2016 rekrytoimme 1 800 uutta vakituista työntekijää. Resursseja saatiin myös yritysostojen, ulkoistusten ja esimerkiksi eläköityneiden tilalle rekrytoitujen kautta.

Henkiloston_maara_maittain_16_fin

Caverionin työnkuvarakenne

Caverionin työntekijät suorittavat päivittäin satoja erilaisia työtehtäviä, jotta asiakkaillemme annetut lupaukset voidaan täyttää. Roolien ja vastuiden selventämiseksi yleisimmät Caverionin työtehtävät on kuvattu ja ryhmitelty työperheisiin. Jokainen työperhe muodostuu samankaltaisista työtehtävistä, joissa vaaditaan samanlaista osaamista ja taitoja. Rakenne auttaa myös Caverionin työntekijöitä tunnistamaan kehitys- ja uramahdollisuuksia konsernin sisällä.

Caverionin työnkuvarakenteen keskeisimmät edut:

  1. yhteinen lähtökohta ja kieli työn edellytyksistä ja pätevyysvaatimuksista viestimiseen
  2. parempi näkyvyys organisaatioon ja resurssiensuunnitteluun
  3. kehittymismahdollisuuksien, kuten määritettyjen tavanomaisten urapolkujen, selkeys
Henkilosto_toimenkuvan_mukaan_16_fin
Henkilosto_divisionittain_16_fin