Eettiset liiketoimintaperiaatteet

Eettisen toiminnan periaatteet luovat yhteiset toimintaperiaatteet ja määrittelevät tapamme toimia eri sidosryhmien kanssa. Se koskee kaikkia Caverionin työntekijöitä ja se on saatavana kaikilla Caverion-maiden kielillä.

Odotamme jokaisen työntekijän ilmoittavan kaikista epäillyistä eettisen toiminnan periaatteiden rikkomuksista. Kaikki ilmoitetut tiedot käsitellään luottamuksellisesti.

Eettiset liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct) ovat kokonaisuudessaan oheisessa pdf-tiedostossa.

Eettiset liiketoimintaperiaatteet (pdf)

Eettisten liiketoimintaperiaatteiden pääkohdat

Työntekijät

 • Noudatamme työlainsäädäntöä ja määräyksiä toimintamaissamme.
 • Pyrimme erinomaiseen työturvallisuuteen.
 • Kunnioitamme kansainvälisiä ihmisoikeuksia.

Asiakkaat

 • Tuotteidemme ja palveluidemme markkinointi on aina totuudenmukaista.
 • Otamme aina huomioon asiakkaidemme turvallisuuden tuotteissamme ja palveluissamme.
 • Tuotteidemme ja palvelujemme laatuun voi luottaa.


Kilpailijat

 • Tuemme avointa ja oikeudenmukaista kilpailua kaikilla markkinoilla.
 • Noudatamme kilpailulainsäädäntöä kaikessa tekemisessämme.
 • Emme puhu kilpailijoidemme kanssa hinnoista, hinnoitteluperiaatteista, tarjouskilpailuihin osallistumisesta, kustannuksista tai kustannusrakenteesta, strategisista päätöksistä emmekä muista tiedoista, jotka eivät ole julkisia.

Ympäristö

 • Ympäristöystävällinen liiketoiminta on yrityksellemme strategisesti tärkeää toimintaa.
 • Energiatehokkuus on sisällytetty kaikkiin palveluihimme ja ratkaisuihimme.
 • Olemme sitoutuneet minimoimaan toiminnastamme aiheutuvan energian- ja vedenkulutuksen, tuottamamme jätteen sekä kasvihuonekaasupäästöt


Tavarantoimittajat, alihankkijat ja muut kumppanit

 • Tavarantoimittajia, alihankkijoita ja muita kumppaneita kohdellaan tasapuolisesti ja rehellisesti, lakien ja määräysten mukaisesti.
 • Emme hyväksy lahjontaa tai muita laittomia maksuja suhteissamme toimittajien, alihankkijoiden ja muiden liiketoimintakumppaneiden kanssa.

Suhde yhteiskuntaan

 • Caverion noudattaa kaikissa toimintamaissaan lakeja ja määräyksiä.
 • Emme harjoita tai hyväksy minkäänlaista korruptiota, kiristystä tai lahjontaa.
 • Emme tue rahallisesti poliittisia puolueita, ryhmiä tai yksittäisiä poliitikkoja
caverion_270x270_63_fi