Velkasijoittajat

 

Avainluvut

Milj. euroa Q3 2022 2021 2020
Korollinen nettovelka 274,0 140,7 118,6
Korollinen nettovelka ilman vuokrasopimusvelkoja 135,1 5,0 -10,6
Velkaantumisaste, % 131,8 69,8 60,4
Omavaraisuusaste, % 19,0 19,0 18,9

Velkamaturiteettirakenne 31.12.2022

Ulkona olevat velkainstrumentit

 

Joukkovelkakirjalainan listalleottoesite

2027 erääntyvä joukkovelkakirjalaina

Caverion laski 25.2.2022 liikkeelle 75 milj. euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Viisivuotinen joukkovelkakirjalaina erääntyy 25.2.2027 ja sillä on kiinteä vuosittainen 2,750 prosentin korko sekä 99,425 prosentin emissiokurssi. ISIN: FI4000518212

ESG-kysely velkasijoittajille (englanniksi)

Caverion laski 15.5.2020 liikkeeseen 35 milj. euron hybridilainan, joka on yhtiön muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa oleva joukkovelkakirjalaina. Hybridilainaa käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Lainan haltijalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Hybridilainan kuponkikorko on 6,75 prosenttia vuodessa 15.5.2023 saakka. Mikäli lainaa ei lunasteta takaisin 15.5.2023 koroksi vaihtuu 3 kk EURIBOR lisättynä 7,068 prosentin ja 5,00 prosentin vuotuisilla marginaaleilla.

Lainafasiliteetti koostuu 100 milj. euron luottolimiittisopimuksesta ja 50 milj. euron pankkilainasta. Fasiliteetti on voimassa 15.1.2025 asti, jonka jälkeen on käytettävissä kaksi lisäoptiovuotta.

Caverion nosti 29.4.2020 viisivuotisen 15 milj. euron TyEL-työeläkelainan.

 

Yritystodistusohjelma

Caverionilla on 200 miljoonan euron yritystodistusohjelma Suomessa, jonka järjestäjiä ovat Danske Bank, Nordea, OP, Swedbank ja SEB.

Rahoitusriskien hallinta

Lue rahoitusriskien hallinnasta vuosikatsauksestamme, s. 68.