Osinkopolitiikka

Kaikki Caverionin osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun Yhtiön varojenjakoon (sisältäen varojenjaon purkautumistilanteessa).

Caverionin osinkopolitiikan tavoitteena on, että Yhtiö jakaa osinkoina ja pääoman palautuksina Yhtiön osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen kuitenkin huomioiden kannattavuuden ja velkaantuneisuuden tason. Vaikka tämän osinkopolitiikan muuttaminen ei ole suunnitteilla, ei voida taata, että osinkoa tai pääoman palautusta todella maksetaan tulevaisuudessa, eikä takeita voida myöskään antaa minään tiettynä vuonna maksettavien osinkojen tai pääoman palautuksen määrästä.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää osinkojen jakamisesta yhtiön hallituksen esityksen perusteella. Osinkoa jaetaan yleensä kerran tilikaudessa ja tilikaudelta maksettava osinko voidaan maksaa vasta sen jälkeen, kun yhtiökokous on hyväksynyt Yhtiön tilinpäätöksen tältä tilikaudelta.

Caverion Oyj:n 25.5.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2019 ei jaeta osinkoa suoraan varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, vaan että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään tämän harkinnan mukaan enintään 0,08 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta kertyneistä voittovaroista.

Aikaisempina vuosina maksetut osingot on esitetty alla. Kokonaistuottolaskurimme löytyy täältä.Tuloskeskus Taloudelliset tavoitteet Osinkopolitiikka Avainluvut Tunnusluvut ja laskentakaavat T&K Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet