Sijoittajasuhdetoiminnan periaatteet

Toimitusjohtajalla on päävastuu Caverionin sijoittajasuhteista. Sijoittajasuhteet hoitavat käytännössä kaikki kontaktit sijoittajien ja muiden pääomamarkkinoiden edustajien kanssa. Kaikki sijoittajien kyselyt hoidetaan keskitetysti sijoittajasuhteissa.

Sijoittajasuhdetoimintamme tavoitteena on tukea Caverionin osakkeen oikeaa arvonmuodostusta antamalla jatkuvasti ja johdonmukaisesti kaikki olennainen Caverionia koskeva tieto tasapuolisesti kaikille markkinaosapuolille. Sijoittajasuhdetoiminnon tavoitteena on myös kasvattaa sekä osake- että velkasijoittajien ja analyytikoiden kiinnostusta yhtiötä kohtaan, parantaa nykyisten omistajien uskollisuutta ja saavuttaa uusia sijoittajia ja yhtiöstä kiinnostuneita analyytikkoja.

Sijoittajasuhdetoiminto vastaa osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteen kirjoittamisesta yhteistyössä konsernin laskenta-, rahoitus- ja liiketoimintayksiköiden kanssa; sijoittajapresentaatioiden tekemisestä sekä sijoittajaviestinnän suunnittelusta, toteutuksesta ja päivittäisestä yhteydenpidosta sijoittajiin ja analyytikoihin. Sijoittasuhdetoiminto vastaa myös kaikkien sijoittajatapaamisten organisoinnista.

Caverionin sijoittajasuhdetoiminta käsittää pääomamarkkinapäivän (Capital Market Day), analyytikko- ja mediakonferenssit, puhelinkonferenssit, road-show-tapahtumat, osallistumiset sijoittakonferensseihin ja tapahtumiin sekä sijoittaja- ja analyytikkotapaamiset. Lisäksi sijoittajasuhdetoimintomme kerää ja analysoi sijoittajapalautetta ja osakkeeseen liittyvää tietoa johdon ja hallituksen tarpeisiin.

 

Sijoittajasuhteet Tiedonantopolitiikka Caverionia seuraavat analyytikot Analyytikkojen konsensusennusteet