Analyytikkojen konsensusennusteet

Klikkaamalla alla olevaa Hyväksyn-painiketta siirryt Vara Research Gmbh:n ylläpitämille sivuille.

Vara Research Gmbh:n tarjoama tieto perustuu Caverionia seuraavien analyytikoiden arvioihin ja ennusteisiin, jotka ovat riippumattomia Caverionista. Tiedot eivät edusta Caverionin tai sen johdon käsityksiä, ennusteita tai arvioita. Caverion ei ole millään tavalla vaikuttanut kyseisten sivujen sisältöön, laatuun, luonteeseen tai luotettavuuteen, eikä se miltään osin vastaa sivuilta saatujen tietojen sisällöstä, oikeellisuudesta tai laajuudesta.

Sivut ovat tarkoitettu vain tiedonsaantia varten. Caverion ei tarjoa taloudellista tai muuta neuvonantoa. Caverion ei anna suosituksia eikä hyväksyntää tällä internetsivustolla viitattuihin sijoituspalveluihin tai -neuvojiin liittyen. Caverion ei myöskään tarjoa neuvoja minkään tietyn sijoituksen, arvopaperin tai sijoitusstrategian luonteeseen, mahdolliseen arvoon tai sopivuuteen liittyen.

Tältä internetsivustolta löytyvä aineisto ei muodosta neuvonantoa, eikä mihinkään tältä sivustolta löytyvään aineistoon tule tukeutua päätöksiä tehtäessä (tai tekemättä jätettäessä) eikä toimenpiteeseen ryhdyttäessä (tai sellaisesta pidättäydyttäessä). Caverion ei anna suosituksia arvopapereiden ostamisesta tai myymisestä. Caverion ei ole vahvistanut eikä se tue mitään analyytikkojen esittämiä näkemyksiä, eikä Caverion ota vastuuta analyytikkojen tuottamasta tai heidän internetsivuiltaan löytyvästä tiedosta. Jokaisen sijoittajan on tehtävä omat päätöksensä arvioidessaan analyytikkoja ja tällä sivustolla sekä heidän sivustoillaan esitettyjä tietoja. Suositamme taloudellisen neuvonantajan puoleen kääntymistä ennen minkään taloudellisten päätösten tekemistä.

Linkki on lisätty Caverionin sivuille ainoastaan informointitarkoituksessa, eikä se merkitse minkäänlaista sivujen sisältöön liittyvää kannanottoa, tarkastusta tai vahvistusta Caverionin osalta. Tietoa ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi.

Siirtyessäsi Vara Research Gmbh:n tuottamalle sivulle, teet sen omalla vastuullasi. Caverion ei millään tavoin vastaa siitä, miten käytät sivuilla tarjottua sisältöä.

Hyväksyn