Osinkotietoa

Kaikki Caverionin osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun Yhtiön varojenjakoon (sisältäen varojenjaon purkautumistilanteessa).

Caverionin tavoitteena on, että Yhtiö jakaa osinkoina ja pääoman palautuksina Yhtiön osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen ilman käyvän arvon muutoksia. Vaikka tämän osinkopolitiikan muuttaminen ei ole suunnitteilla, ei voida taata, että osinkoa tai pääoman palautusta todella makse taan tulevaisuudessa, eikä takeita voida myöskään antaa minään tiettynä vuonna maksettavien osinkojen tai pääoman palautuksen määrästä.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää osinkojen jakamisesta yhtiön hallituksen esityksen perusteella. Osinkoa jaetaan yleensä kerran tilikaudessa ja tilikaudelta maksettava osinko voidaan maksaa vasta sen jälkeen, kun yhtiökokous on hyväksynyt Yhtiön tilinpäätöksen tältä tilikaudelta.

Caverion Oyj:n 17.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että vuodelta 2016 ei makseta osinkoa. Aikaisempina vuosina maksetut osingot on esitetty alla. Kokonaistuottolaskurimme löytyy täältä.

Osingot