Osakassopimukset

Yhtiön tiedossa ei ole voimassa olevia osakassopimuksia.