Omat osakkeet ja valtuutukset

Caverion Oyj omistaa tällä hetkellä 4 312 328 omaa osaketta.

 Pvm Muutos, kpl  Omia osakkeita yhteensä  Tapahtuma 
 19.2.2018 3 800 000  4 312 328  Caverion Oyj:n yhtiölle itselleen suuntaamassa maksuttomassa osakeannissa merkittiin yhteensä 3 800 000 uutta osaketta.
 1.4.2016 237 512 328  Caverion Oyj vastaanotti 237 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti *)
 31.12.2015 630  512 091 Caverion Oyj vastaanotti 630 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti *)
 1.10.2015  474 511 461  Caverion Oyj vastaanotti 474 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti *)
 12.3.2015 1 493  510 750  Caverion Oyj vastaanotti 1 493 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti *)
 31.12.2014 2 102  509 257   Caverion Oyj vastaanotti 2 102 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti *)
 30.9.2014 1 518  507 155   Caverion Oyj vastaanotti 1 518 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.*)
 23.7.-12.8.2014 500 000  505 637   Caverion Oyj hankki 500000 yhtiön omaa osaketta varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2014 antaman valtuutuksen perusteella. Osakkeita hankinnan tarkoituksena oli toteuttaa ja suojata pitkäaikainen osakepohjainen kannustinjärjestelmä yhtiön avainjohdolle vuosille 2014–2016.

Osakkeet hankittiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä markkinahintaan ajalla 23.7.-12.8.2014.

Kumulatiivinen vaihto oli 3172965.90 euroa ja kumulatiivinen hinta 6,3459 euroa.
 13.3.2014 1 557  5 637   Caverion Oyj vastaanotti 1 557 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.*)
 31.12.2013 2 706  4 080   Caverion Oyj vastaanotti 2 706 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.*)
 30.9.2013 1 374  1374   Caverionille palautui 1374 Caverionin omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.*)

*) Palautuneet osakkeet on alun perin luovutettu niille avainhenkilöille, jotka kuuluivat YIT Oyj:n osakepalkkio-ohjelman 2010−2016 kohderyhmään ansaintajaksoilla 2011 ja 2012, ja jotka ovat myöhemmin YIT:n jakautuessa siirtyneet Caverionin palvelukseen.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous 2017 

Caverion Oyj:n 17.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Caverionin hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. 

Hallitukselle myönnetty valtuutus käsittää enintään 12 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisen yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaa

n Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Aikaisempi varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2016 antama valtuutus päättyi samalla. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta vuonna 2017.

Yhtiökokous 2016 

Caverion Oyj:n 21.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Caverionin hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallitukselle myönnetty valtuutus käsittää enintään 12 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisen yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei käyttänyt valtuutusta vuonna 2016.

Yhtiökokous 2015  

16.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Caverionin hallituksen päättämään Caverionin omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: 

  • Valtuutus käsittää enintään 12 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisen yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.
  • Osakkeet voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. 
  • Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.
  • Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. 

Yhtiökokous 2014

Caverion Oyj:n 17.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Caverionin hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

  • Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia enintään 12 500 000 omaa osaketta Caverionin vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.
  • Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
  • Valtuutus on voimassa 31.3.2015 asti.

Caverionin hallitus päätti 21.7.2014 käynnistää omia osakkeita koskevan osto-ohjelman varsinaiselta yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen perusteella. Hallitus päätti hankkia enintään 500 000 yhtiön omaa osaketta, jotka kaikki hankittiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä 23.7.–12.8. välisenä aikana.