Johtohenkilöiden osakeomistukset ja liiketoimet

EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) tultua voimaan 3.7.2016 Caverionilla ei ole enää julkista sisäpiiriä. Johtotehtävissä toimivia henkilöitä ovat Caverion Oyj:n hallituksen jäsenet ja konsernijohtaja sekä mahdolliset Caverionin konsernijohtajan päättämät muut ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt.

Caverion julkistaa Caverion-konsernin johdon osakeomistukset vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Viimeisimmät julkistetut tiedot hallituksen ja johtoryhmän jäsenten omistuksista 31.12.2020 on esitetty alla.

Johdon omistukset 2020