Yhtiökokous 2019

Caverion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä maanantaina 25.3.2019. Caverionin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin. Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa viimeistään 8.1.2019 kirjallisesti osoitteeseen Caverion Oyj, Satu Aromaa, PL 59, 00181 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@caverion.com.