Caverion Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2018

Caverion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä maanantaina 26.3.2018. Caverionin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa viimeistään 10.1.2018 kirjallisesti osoitteeseen Caverion Oyj, Hannele Kunnas, PL 59, 00621 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen hannele.kunnas@caverion.com.