Yhtiökokous 2023

Caverion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä maanantaina 27.3.2023. Caverionin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin. Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa viimeistään 8.2.2023 kirjallisesti osoitteeseen Caverion Oyj, Lakiasiainjohtaja, PL 71, 01601 Vantaa tai sähköpostitse osoitteeseen agm@caverion.com.