Yhtiökokous 2020

Caverion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä maanantaina 23.3.2020. Caverionin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin. Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa viimeistään 16.1.2020 kirjallisesti osoitteeseen Caverion Oyj, Anne Viitala, PL 71, 01601 Vantaa tai sähköpostitse osoitteeseen agm@caverion.com.