Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019


Caverion Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään on laadittu arvopaperimarkkinalain sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 suositusten perusteella toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 (pdf)