Toimintaohjeet ja politiikat

Yhtiön hallitus on vahvistanut Caverion-konsernille seuraavat toimintaohjeet ja -politiikat, joista osa on julkistettu: