Anna Hyvönen

Hallituksen jäsen

Henkilöstövaliokunnan jäsen

s. 1968, tekniikan lisensiaatti

Toimitusjohtaja, Vianor Holding Oy

Suomen kansalainen

Caverion Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2013

Riippumaton Caverion Oyj:stä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

Ramirent Oyj, johtaja, Pohjois- ja Keski-Eurooppa 2012–2016

KONE Oyj, huolto- ja kunnossapitoyksikön johtotehtävät 2008–2012

Nokia Networks, useat eri kansainväliset johtotehtävät 1995–2007: vastannut muun muassa Latinalaisen Amerikan ja Itä-Euroopan huoltotoiminnoista sekä palveluliiketoiminnan portfoliosta ja kustannushallinnasta maailmanlaajuisesti

Osakeomistus* Caverion Oyj:ssä 31.12.2017

2,000


*hallituksen jäsenen ja hänen määräysvaltayhteisöjensä osakkeet
Anna Hyvönen