Tulosohjeistus vuosina 2017-2013

Tulosohjeistus vuodelle 2017

12.12.2017: Caverion’s uusi tulosohjeistus vuodelle 2017

Caverion arvioi, että konsernin liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla vuonna 2017 (2016: 2 364 milj. euroa). Caverion arvioi, että konsernin käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja kasvaa selvästi tai merkittävästi edellisvuoteen verrattuna vuonna 2017 (2016: 15,6 milj. euroa).

Aiempi tulosohjeistus vuodelle 2017


Caverion arvioi, että konsernin liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla vuonna 2017 (2016: 2 364 milj. euroa). Caverion arvioi, että konsernin käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja yli kaksinkertaistuu vuonna 2017 (2016: 15,6 milj. euroa).

Caverion soveltaa tulosohjeistuksessaan seuraavaa ohjeistusterminologiaa, jonka lisäksi huomioidaan +/- 2 prosenttiyksikön vaihteluväli esitettyihin rajoihin.

Positiivinen muutos

Alaraja
%

 

Yläraja
%

Edellisen vuoden tasolla

-5 %

 

5 %

Kasvaa

5 %

 

15 %

Kasvaa selvästi

15 %

 

30 %

Kasvaa merkittävästi

30 %

 

100 %

Kaksinkertaistuu

100 %

 

 

 

 

 

 

Negatiivinen muutos

Alaraja
%

 

Yläraja
%

Laskee

-15 %

 

-5 %

Laskee selvästi

-30 %

 

-15 %

Laskee merkittävästi

 

-30 %

 

Tulosohjeistus vuodelle 2016

19.10.2016: Caverion tarkentaa ohjeistustaan vuodelle 2016

Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla (2015: 2 443 milj. euroa) ja että konsernin vuoden 2016 käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja on 40-50 milj. euron välillä (2015: 91,5 milj. euroa).

Lue lisää pörssitiedotteesta 19.10.2016

Aikaisemmat tulosohjeistukset vuodelle 2016

20.6.2016: Toimintojen arvioinnin seurauksena käynnistetään saneeraustoimet enintään 700 työntekijän vähentämiseksi ja lasketaan 2016 käyttökateohjeistusta

Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla (2015: 2 443 milj. euroa) ja että konsernin vuoden 2016 käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja laskee selvästi edellisvuoden käyttökatetasolta (2015: 91,5 milj. euroa).

Lue lisää pörssitiedotteesta 20.6.2016


27.4.2016: Caverion laskee vuoden 2016 liikevaihtoa ja käyttökatetta koskevaa tulosohjeistustaan

Caverion Oyj laskee 27.1.2016 antamaansa ja 22.4.2016 toistamaansa tulosohjeistusta konsernin liikevaihdosta ja käyttökatteesta vuodelle 2016.

Caverion arvioi nyt, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla (2015: 2 443 milj. euroa) ja että konsernin vuoden 2016 käyttökate kasvaa edellisvuodesta (2015: 91,5 milj. euroa).

Lue lisää pörssitiedotteesta 27.4.2016 

22.4.2016: Caverion antaa ennakkotietoja ensimmäisen vuosineljänneksensä käyttökatteesta 

Caverion antaa ennakkotietoja ensimmäisen vuosineljänneksensä käyttökatteesta. Konsernin tammi–maaliskuun 2016 raportoitu käyttökate laski selvästi edellisvuodesta ja oli 11,5 (1-3/2015: 14,2) milj. euroa. Konsernin raportoidun käyttökatteen tammi-maaliskuulta arvioitiin aikaisemmin olevan viime vuoden tasolla (pörssitiedote 21.3.2016).

27.1.2016 julkistettu tulosohjeistus vuodelle 2016 säilyy ennallaan: Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto kasvaa edellisvuodesta (2015: 2 443 milj. euroa) ja että konsernin vuoden 2016 käyttökate kasvaa merkittävästi edellisvuodesta (2015: 91,5 milj. euroa).

Lue lisää pörssitiedotteesta  22.4.2016

21.3.2016: Caverion kommentoi ensimmäisen vuosineljänneksen kehitystä

Konsernin raportoidun käyttökatteen tammi-maaliskuulta odotetaan olevan viime vuoden tasolla. 27.1.2016 julkistettu tulosohjeistus vuodelle 2016 säilyy ennallaan: Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto kasvaa edellisvuodesta (2015: 2 443 milj. euroa) ja että konsernin vuoden 2016 käyttökate kasvaa merkittävästi edellisvuodesta (2015: 91,5 milj. euroa).

Lue lisää pörssitiedotteesta 21.3.2016

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015 (27.1.2016) 

Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto kasvaa edellisvuodesta (2015: 2 443 milj. euroa) ja että konsernin vuoden 2016 käyttökate kasvaa merkittävästi edellisvuodesta (2015: 91,5 milj. euroa).

 

Tulosohjeistus vuodelle 2015

Tilinpäätöstiedote vuodelle 2014 (29.1.2015)

Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2015 liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla ja että käyttökateprosentti vuonna 2015 kasvaa merkittävästi.

Tulosohjeistukset vuodelle 2014

14.7.2014

Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2014 liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein ja käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä säilyvät edellisvuoden tasolla.

Vuonna 2014 käyttökatteen tavoitetaso saavutetaan toiminnallista tehokkuutta parantamalla, huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa kasvattamalla sekä Saksan projektiliiketoimintaa lisäämällä. Yleisen makrotaloudellisen ympäristön mahdolliset muutokset voivat kuitenkin vaikuttaa Caverionin liiketoimintaan ja asiakkaisiin.

Tilinpäätöstiedote vuodelle 2013 (28.1.2014)

Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2014 liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein säilyy viime vuoden tasolla ja käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä kasvaa selvästi 90–110 milj. euroon.

Vuonna 2014 käyttökatteen kasvu toteutetaan toiminnallista tehokkuutta parantamalla, huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa kasvattamalla sekä Saksan projektiliiketoimintaa lisäämällä. Yleisen makrotaloudellisen ympäristön mahdolliset muutokset vaikuttavat Caverionin liiketoimintaan ja asiakkaisi

Tulosohjeistukset vuodelle 2013

Osavuosikatsaus 1-9/2013 (1.11.)

Caverion toistaa 4.6.2013 antamansa arvion, jonka mukaan vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla konsernin liikevaihto on yli 1,3 miljardia euroa ja käyttökate yli 50 milj. euroa.

Tulosohjeistuksessa ei ole huomioitu jakautumiseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia eikä mahdollisiin yritysjärjestelyihin tai -kauppoihin liittyviä kustannuksia. Kasvanut epävarmuus yleisestä makrotaloudellisesta kehityksestä vaikuttaa kuitenkin Caverionin liiketoimintaan ja asiakkaisiin.

Suomen toimintojen heinä–syyskuun tulos oli hyvä ja vakaa. Ruotsissa tehostamisohjelma etenee hyvin ja toiminta kehittyy nyt suunnitelmien mukaisesti, minkä odotetaan vaikuttavan kannattavuuden kehitykseen suotuisasti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Norjassa kannattavuus on erittäin heikko. Saksassa tilauskertymä oli alhaisella tasolla vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla, mikä näkyi liikevaihdon laskuna tammi–syyskuussa edellisvuoteen verrattuna. Tilauskannan kohentuminen vuoden kolmannella neljänneksellä oli merkki paremmasta, mutta sen ei odoteta vaikuttavan liikevaihtoon ennen ensi vuoden ensimmäistä vuosipuoliskoa.

Osavuosikatsaus 1-6/2013 (26.7.2013)

Caverion toistaa 4.6.2013 antamansa arvion, jonka mukaan vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla konsernin liikevaihto on yli 1,3 miljardia euroa ja käyttökate yli 50 milj. euroa.

Tulosohjeistuksessa ei ole huomioitu jakautumiseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia, eikä mahdollisiin yritysjärjestelyihin tai -kauppoihin liittyviä kustannuksia.