Tulosohjeistus vuodelle 2020

Caverion tiedotti 14.4.2020 peruuttavansa tulosohjeistuksensa vuodelle 2020 koronapandemian seurauksena lisääntyneen markkinatilanteen epävarmuuden vuoksi. Kolmannen vuosineljänneksen lopulla edelleen jatkuneen koronapandemian ja taloudellisen epävarmuuden myötä Caverion on päättänyt olla antamatta tulosohjeistusta loppuvuodelle 2020. Caverionin tavoitteena on antaa tulosohjeistus vuodelle 2021 vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen julkistamisen yhteydessä.Aikaisempi 7.2.2020 julkistettu tulosohjeistus:

Caverion-konsernin liikevaihto (2019: 2 123,2 milj. euroa) ja oikaistu EBITA (2019: 67,2 milj. euroa) kasvavat vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna.

EBITA = Liikevoitto + aineettomien omaisuuserien poistot ja arvonalentumiset

Oikaistu EBITA = EBITA ilman vertailtavuuteen vaikuttavia eriä

Vertailtavuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia eriä tai liiketoimia, jotka ovat merkittäviä Caverionin taloudellisen kehityksen ymmärtämiselle vertailtaessa nykyisen kauden tulosta edellisiin kausiin. Nämä erät voivat sisältää (1) myyntivoittoja ja -tappioita ja transaktiokuluja divestoinneista ja yritysostoista; (2) alaskirjauksia, kuluja ja/tai tuottoja erikseen tunnistetuista riskiprojekteista; (3) uudelleenjärjestelykuluja ja (4) muita eriä, jotka Caverionin johdon arvion mukaan eivät liity normaaliin liiketoimintaan.