Lähiajan näkymät

Tulosohjeistus vuodelle 2017

12.12.2017: Caverion’s uusi tulosohjeistus vuodelle 2017

Caverion arvioi, että konsernin liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla vuonna 2017 (2016: 2 364 milj. euroa). Caverion arvioi, että konsernin käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja kasvaa selvästi tai merkittävästi edellisvuoteen verrattuna vuonna 2017 (2016: 15,6 milj. euroa).


Aiempi tulosohjeistus vuodelle 2017

Caverion arvioi, että konsernin liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla vuonna 2017 (2016: 2 364 milj. euroa). Caverion arvioi, että konsernin käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja yli kaksinkertaistuu vuonna 2017 (2016: 15,6 milj. euroa).

Caverion soveltaa tulosohjeistuksessaan seuraavaa ohjeistusterminologiaa, jonka lisäksi huomioidaan +/- 2 prosenttiyksikön vaihteluväli esitettyihin rajoihin.

Positiivinen muutos

Alaraja
%

 

Yläraja
%

Edellisen vuoden tasolla

-5 %

 

5 %

Kasvaa

5 %

 

15 %

Kasvaa selvästi

15 %

 

30 %

Kasvaa merkittävästi

30 %

 

100 %

Kaksinkertaistuu

100 %

 

 

 

 

 

 

Negatiivinen muutos

Alaraja
%

 

Yläraja
%

Laskee

-15 %

 

-5 %

Laskee selvästi

-30 %

 

-15 %

Laskee merkittävästi

 

-30 %