Toimitusjohtajan katsaus

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020 (julkaistu 30.4.2020)

”Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä yleinen liiketoimintaympäristö muuttui radikaalisti koronaviruspandemian puhkeamisen seurauksena. Tässä tilanteessa meille tärkeintä on ollut ja on jatkossakin henkilöstömme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme hyvinvointi. Hallitukset toimintamaissamme reagoivat tilanteeseen asettamalla tiukkoja rajoituksia sosiaaliseen kanssakäymiseen, ryhmien kokoontumisiin ja matkustamiseen, useiden sulkiessa lisäksi kansallisia rajojaan. Samalla yritykset ovat pyrkineet pitämään liiketoiminnan käynnissä mahdollisuuksien rajoissa. Tämä tarkoitti täysin uusia haasteita myös Caverionille, sekä terveydessä ja turvallisuudessa että toimintojemme optimoinnissa.

Suorituksemme ensimmäisellä vuosineljänneksellä osoittaa, ettei Caverion ollut etulinjassa ottamassa välittömiä osumia koronakriisistä. Suuri osa Caverionin palveluista on erittäin tärkeitä kriittisten palveluiden ja infrastruktuurin toiminnan kannalta. Tämä käsittää toimitilakiinteistöjen, energia- ja liikenneinfrastruktuurin, sairaaloiden, lääketehtaiden, ruokateollisuuden, ruokakaupan ja -logistiikan sekä julkisen sektorin käyttämien toimitilojen ja palveluiden jatkuvan toimivuuden varmistamisen. Merkittävä osa näistä palveluista on edelleen suoritettava jopa koronaviruspandemian vastaiseen taisteluun asetettujen sulkutoimenpiteiden aikana. Vaikka otimme myös jatkuvuussuunnitelmat käyttöön koko organisaatiossa maaliskuussa, hyödyimme samalla vahvasta tilauskannasta ja huoltosopimusten suuresta määrästä. Hyödyimme lisäksi suorituskyvyn johtamisen juurruttamisesta koko organisaatioon strategiamme Kuntoon-vaiheen aikana. Ohjaamme liiketoimintaamme ja jatkuvuussuunnitelun toimia viikottaisella suorituskyvyn johtamisella, kun taas divisioonissa ja yksiköissä ohjaus tapahtuu päivittäin.

Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihtomme kasvoi 541,6 (514,4) milj. euroon, kasvua 5,3 prosenttia. Liikevaihto kasvoi 7,0 prosenttia vuosineljänneksellä, kun ei oteta huomioon valuuttakurssien vaikutusta. Oikaistu EBITA:mme oli 12,1 (13,8) milj. euroa, eli 2,2 (2,7) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukelpoinen kannattavuutemme parani, kun huomioidaan vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen vaikuttanut myönteinen välimiespäätös liittyen vanhaan suureen riskiprojektiin, yhteensä 8,9 milj. euroa ja korko. Olen erityisen tyytyväinen kykyymme tuottaa rahavirtaa, mikä oli yksi vuosineljänneksen kohokohdista. Operatiivinen rahavirtamme ennen rahoituseriä ja veroja parani 56,1 (30,1) milj. euroon. Tilauskantamme kasvoi 11,9 prosenttia 1 768,3 (1 579,7) milj. euroon. Viimeisimpien yrityshankintojemme (Maintpartner ja Huurre) integraatio etenee suunnitelman mukaan.

Paikallisissa valuutoissa mitattuna Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 14,9 prosenttia, kun taas Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 4,3 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Palvelut-liiketoiminnan orgaaninen kasvu oli 3,8 prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 63,3 (59,2) prosenttia.

Likviditeettiasemamme on vahva. Nettovelkamme oli 142,8 (162,7) milj. euroa tai 11,8 (27,1) milj. euroa ilman vuokrasopimusvelkoja ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa. Nettovelat/Käyttökate-suhdeluku oli 1,1x (0,7x). Rahavaramme kasvoivat 113,2 (101,3) milj. euroon. Lisäksi Caverionilla oli nostamattomia luottolimiittisopimuksia 100,0 milj. euroa ja nostamattomia tililimiittisopimuksia 19,0 milj. euroa. Mahdolliset työeläkelainat tarjoavat lisäjoustavuutta.

Arvioimme, että koronakriisin vaikutukset näkyvät liiketoiminnassamme enemmän toisella vuosineljänneksellä. Työvoiman poissaolojen määrän odotetaan kasvavan hieman ja lisäksi työmailla odotetaan olevan enemmän viiveitä ja sulkemisia. Vaikka viime aikoina on ollut myönteisiä merkkejä siitä, että hallitusten asettamat rajoitukset selvästi vähentävät viruksen leviämistä, useat toimintamaistamme ovat edelleen suljettuja. Heikon näkyvyyden ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi Caverion tiedotti 14.4.2020 peruuttavansa tulosohjeistuksensa vuodelle 2020. Caverion saattaa antaa päivitetyn tulosohjeistuksen vuodelle 2020, kun näkyvyys on parantunut ja luotettavampia ennusteita voidaan tehdä.

Haluaisin ilmaista myötätuntoni kaikille koronaviruksesta voimakkaasti kärsineille sidosryhmiemme edustajille. Tuemme edelleen asiakkaitamme keskittyen erityisesti niihin, jotka ovat nykyisessä kriisissä kriittisessä asemassa yhteiskunnan riittävän toimivuuden kannalta. Tällä tavoin autamme yhteiskunnan jälleenrakentamisessa.

Kriisiin liittyy paljon riskejä, erityisesti sen pitkittyessä. Olen silti vakuuttunut kyvystämme hallita kriisin vaikutuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Yksikkömme, divisioonamme ja konserni ovat ottaneet käyttöön tiukan päivittäisen ja viikoittaisen suorituksen ohjauksen johtamiskäytännön vastatakseen lisääntyneeseen epävarmuuteen ja vaadittavien toimenpiteiden, mukaan lukien kustannussäästöjen, toteuttamiseksi. Keskitymme erityisesti kassavirtaan ja sen ajureihin organisaation kaikilla tasoilla. Samalla jatkamme tärkeimpiä kehityshankkeitamme digitalisaation, kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden alueilla. Tämä auttaa meitä kasvustrategiamme toteuttamisessa täydellä vauhdilla kriisin päätyttyä. Tavoitteenamme on nousta vahvempana yhtiönä tästä kriisistä kuin sen alkaessa.”

Ari Lehtoranta
 
ari_lehtoranta