Toimitusjohtajan katsaus

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019 (julkaistu 24.7.2019)

”Käynnistimme Kunnossa Kasvuun –strategiamme marraskuussa 2017 ja arvioimme, että ”Kuntoon”-vaihe saatettaisiin päätökseen tämän vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Olemme muutaman viime vuoden aikana keskittyneet käännevaiheen toimenpiteisiin erityisesti Projektit-liiketoiminnassa. Vaikka joitakin ”Kuntoon”-vaiheen toimenpiteitä saatetaan edelleen loppuun, riskitasomme on laskenut ja olemme nyt valmiita siirtymään eteenpäin strategiamme ”Kasvuun”-vaiheeseen.

Toisella vuosineljänneksellä päähuomiomme oli vanhojen projektiemme loppuun saattamisessa. Tulostamme rasittivat merkittävät projektiennusteiden muutokset, joiden negatiivinen nettovaikutus oli noin 16 milj. euroa, josta noin puolet liittyi yhteen vanhaan projektiin. Toisen vuosineljänneksen oikaistu käyttökatteemme oli 10,0 (12,9) milj. euroa. Liikevaihtomme toisella vuosineljänneksellä oli 512,3 (564,8) milj. euroa. Ensimmäistä kertaa Palvelut-liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli yli 60 prosenttia. Paikallisissa valuutoissa mitattuna liikevaihto laski 8,5 prosenttia, Palvelut-liiketoiminta kasvoi 3,7 prosenttia, kun taas Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 22,6 prosenttia.

Palvelut-liiketoiminnassa useimmat divisioonamme paransivat edelleen kannattavuuttaan tavoitteiden mukaisesti. Vanhat projektit vaikuttivat edelleen heikentävästi Projektit-liiketoiminnan kannattavuuteen. Uskon kuitenkin, että projektialaskirjausten ja kustannusylitysten laajuus on jatkossa pienempi. Odotan myös, että Projektit-liiketoiminta parantaa kannattavuuttaan toisella vuosipuoliskolla. Jäljellä olevat ”Kuntoon”-toimenpiteemme keskittyvät erityisesti Tanskaan ja Projektit-liiketoimintaan Saksassa. Olen erityisen tyytyväinen, että Saksan liiketoimintamme on jo kääntänyt kassavirtansa positiiviseksi, mikä on osoitus käänteestä.

Jatkuva liiketoimintamme kehittyy edelleen myönteisesti, mistä vahva rahavirtamme on selvä merkki. Toisella vuosineljänneksellä operatiivinen rahavirtamme ennen rahoituseriä ja veroja parani 29,1 (-15,0) milj. euroon. Käyttöpääomamme parani -80,8 (-57,2) milj. euron tasolle. Kasvava osa liiketoiminnastamme on jo ”Kunnossa” ja ryhtynyt kasvutoimenpiteisiin. Tästä osoituksena tilauskantamme kasvoi 6,8 prosenttia 1 704,7 (1 596,8) milj. euroon. Tämä tukee orgaanista kasvuamme jatkossa. Uusien tilausten kohokohtia olivat Itävallan ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusmallin (PPP) elinkaarihanke, jonka ylläpitokausi on 25 vuotta, sekä uudet elinkaarihankkeemme Suomessa.

Rahoitusasemamme on selvästi parantunut. Nettovelkamme ilman vuokrasopimusvelkoja oli 24,7 (10,2) milj. euroa kesäkuun lopussa ja Nettovelat/Käyttökate-suhdelukumme oli 0,8x (0,2x). Jatkossa etsimme aktiivisemmin pienehköjä yritysostoja valitsemillamme painopiste- ja maantieteellisillä alueilla. Maintpartnerin maaliskuussa allekirjoitettuun hankintaan liittyen kilpailu- ja kuluttajavirasto on osana vakiintunutta toimintamalliaan päättänyt ryhtyä jatkoselvitykseen yrityskauppaan liittyen.

Caverionin tulevaisuus näyttää lupaavalta, mitä tukevat megatrendit kuten energiatehokkuus ja digitalisaatio. Ympäristösäännökset ja lainsäädäntö tiukentuvat edelleen, mikä vaatii lisääntyviä toimia rakennusten energiatehokkuudessa. Parannettu tarjoomamme vastaa erittäin hyvin uudenlaiseen kysyntään ja mahdollistaa älykkäät kaupungit ja älyrakennukset. Kaikki nämä tekijät ohjaavat Caverionia kohti kannattavaa kasvua.”

Ari Lehtoranta
 
ari_lehtoranta