Toimitusjohtajan katsaus

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017 (julkaistu 7.2.2018)

“Caverionin käänneohjelma jatkui vuonna 2017. Käyttökatteemme ilman uudelleenjärjestelykuluja parani 18,3 (15,6) milj. euroon vuonna 2017. Vuoden tuloksemme oli kaukana tyydyttävästä. Vaikka jatkoimme lukuisten korjaavien toimenpiteiden toteuttamista projektiliiketoimintamme suorituskyvyn parantamiseksi, meidän täytyi tehdä alaskirjauksia ja negatiivisia ennustemuutoksia useisiin vanhempiin projekteihin. Vuoden aikana osoittautui, että vaikka uudemmat projektimme suoriutuvat jo paremmin, kestää jonkin aikaa ennen kuin korjaustoimenpiteidemme vaikutukset näkyvät paremmin tuloksessamme. Samalla ryhdyimme rakentamaan uutta, vahvempaa Caverionia ja toteuttamaan “Kunnossa kasvuun” -strategiaamme, joka ohjaa meitä tulevaisuuteen.

Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä jatkoimme valikoivaa lähestymistapaamme Projektit-liiketoiminnassa ja Palvelut-liiketoimintamme edelleen vahvistamista. Käyttökatteemme ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 3,7 (-10,5) milj. euroa. Tulokseen vaikuttivat edelleen 5,7 (39,9) milj. euron projektialaskirjaukset ja muut kertaluonteiset kulut, joista esimerkkinä asianajokulut riskiprojektien sopimiseen liittyen, sekä ydinliiketoimintaan kuulumattoman Krantz-tuotemerkin alaisen tuoteliiketoiminnan myyntiin liittyvä myyntivoitto. Tulokseen vaikuttivat myös negatiiviset ennustemuutokset muissa vanhemmissa projekteissa ja varovaisempi liikevaihdon tuloutuksemme projektien muutostöiden osalta. Projektit-liiketoimintayksikön tulos oli heikko. Toisaalta Palvelut-liiketoimintayksikkö paransi entisestään suoritustaan. 

Caverionin liikevaihto oli 590,3 (606,0) milj. euroa vuoden 2017 viimeisellä vuosineljänneksellä. Palvelut-liiketoiminta kasvoi 4,1 prosenttia tavoitteemme mukaisesti. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 10,1 prosenttia valikoivamman projektiliiketoiminnan tarjoustoimintamme vuoksi. Palveluiden kasvun seurauksena Q4-tilauskantamme oli paras koskaan. Palveluiden tilauskantamme kasvoi 18,5 prosentilla edellisvuoteen verrattuna, kun taas Projekteissa tilauskanta laski 2,8 prosenttia. Tarjoustoiminnan valikoivuuden lisäksi suljimme useita heikosti suoriutuvia projektiyksiköitä vuoden aikana. Tämä on osa strategista muutostamme. Liikevaihtomme oli 2 282,8 (2 364,1) milj. euroa vuonna 2017.

Divisioonista Tanska-Norja paransi suoritustaan neljännellä vuosineljänneksellä. Suomen ja Itävallan divisioonat paransivat myös edelleen tulostaan. Teollisuuden ratkaisuiden tulos parani vähitellen aikaisemmista vuosineljänneksistä. Saksassa tulos oli positiivinen Krantzin myyntivoiton seurauksena, kun taas alla oleva tulos oli edelleen negatiivinen projektialaskirjausten ja negatiivisten ennustemuutosten seurauksena. Ruotsi paransi olennaisesti suoritustaan, mutta tulos säilyi negatiivisena.

Noin kolmannes projektitilauskantamme projekteista on aloitettu vuonna 2016 tai aikaisemmin ja joitakin riskejä on edelleen jäljellä siihen asti, että nämä projektit on saatettu päätökseen. Uskomme kuitenkin, että jäljellä olevat projektiriskit liittyvät pääosin kolmeen päättyneeseen Suureen projektiin Teollisuuden ratkaisuissa. Niiden vaikutukset tullaan raportoimaan erikseen kohdassa ”Vertailtavuuteen vaikuttavat erät”. Projektiliiketoiminnan tulisi parantaa merkittävästi tulostaan vuonna 2018. 

Saavutimme edelleen säästöjä tehdyistä saneeraustoimista sekä säästöjä kiinteistä kuluista. Tammi–joulukuussa henkilöstökulumme laskivat 4,9 prosenttia ja liiketoiminnan muut kulut 4,6 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä on tyydyttävää huomioiden sen, että meillä on samanaikaisesti ollut myös käänneohjelmaamme liittyviä kertaluonteisia kuluja. 

Parantunut taloudellinen asemamme oli yksi neljännen vuosineljänneksen kohokohdista. Kassavirtamme ja käyttöpääomamme parantuivat oleellisesti. Pystyimme esimerkiksi vapauttamaan kassaa tekemällä tärkeän sovintosopimuksen Berliinin lentokentän projektiin liittyen. Sopimuksessa sovimme kaikista projektin muutostöistä tähän mennessä ja samalla projektin loppuun saattamisesta. Vapaa kassavirtamme oli 82,0 (28,0) milj. euroa. Käyttöpääomamme laski 6,1 milj. euroon kolmannen neljänneksen lopun 75,7 milj. euron tasolta. Nettovelkamme laski 64,0 (145,5) milj. euroon ja velkaantumisaste 24,4 (78,7) prosenttiin. Olen tyytyväinen parantuneesta kassavirrasta, sillä se on hyvä mittari alla olevan liiketoiminnan suunnalle.

Edistimme uuden strategiamme toteutusta, erityisesti “Huippusuoritus kaikilla tasoilla” –painopisteemme (Must-Win) toimenpiteitä. Tässä ohjelmassa on erilaisia suorituksen johtamisen osa-alueita, jotka koskettavat kaikkia toimintamme keskeisiä alueita. Päähuomiomme on tämän painopisteen toteuttamisessa strategiamme “Kuntoon”-vaiheen aikana. Kehitämme myös edelleen tarjoomamme palveluissa ja digitaalisissa ratkaisuissa.

Vuotta 2018 ajatellen markkinaympäristömme on edelleen suotuisa. Samalla asiakastyytyväisyytemme on parantunut, henkilöstömme saa hyvää palautetta osaamisestaan ja palveluasenteestaan ja uudistunut johtoryhmämme on valmiina ottamaan seuraavat tärkeät askeleet kannattavuutemme parantamiseksi.”

Ari Lehtoranta
 
ari_lehtoranta