Toimitusjohtajan katsaus

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2018 (julkaistu 25.7.2018)

“Strategiamme ”Kuntoon”-vaiheen toteutuksen tulokset näkyivät edelleen vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä. Oikaistu käyttökatteemme parani edelleen selvästi, vaikka kauteen vaikuttivatkin tietyt projektien alaskirjaukset vanhoista projekteista sekä kertaluonteiset juridiset ja strategiaan liittyvät kustannukset. Vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä oikaistu käyttökatteemme parani 12,9 (4,5) milj. euroon. Molemmat liiketoimintayksiköt paransivat suhteellista kannattavuuttaan ja Projektit-liiketoimintamme saavutti nollatuloksen. Vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oikaistu käyttökatteemme parani 23,9 (12,3) milj. euroon. Olen tyytyväinen, että onnistuimme vuosineljänneksellä sopimaan joitakin suurimpia vanhoja projektivaateitamme, joista yksi koski suurta Teollisuuden ratkaisujen projektia. Tämän seurauksena riskiasemamme vanhoissa projekteissa pieneni.

Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli -15,0 (-25,9) milj. euroa toisella vuosineljänneksellä kausiluonteisuudesta johtuen. Nettovelat/Käyttökate-suhdelukumme parani tasolle 0,2 lainapankkiemme kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Jatkoimme Palvelut-liiketoimintamme vahvistamista ja valikoivaa lähestymistapaamme Projektit-liiketoiminnassamme. Liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 564,8 (563,3) milj. euroa, kasvua 0,3 prosenttia tai kasvua 2,1 prosenttia paikallisissa valuutoissa mitattuna. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia tai 6,4 prosenttia paikallisissa valuutoissa mitattuna. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 4,0 prosenttia tai 2,5 prosenttia paikallisissa valuutoissa mitattuna. Olen tyytyväinen, että vaikka jatkoimme valikoivuuttamme Projektit-liiketoiminnassamme, pystyimme pysäyttämään liikevaihtomme laskun Palvelut-liiketoimintamme hyvän suorituksen vuoksi. 

Useimmissa divisioonissa kannattavuus ja kassavirta kehittyivät myönteisesti toisella vuosineljänneksellä. Ruotsi ja Teollisuuden ratkaisut paransivat tulostaan olennaisesti viime vuoteen verrattuna. Suomi, Norja ja Itävalta tekivät edelleen hyvää tulosta.

Tärkeä tapahtuma tällä vuosineljänneksellä oli, että Caverion pääsi osaltaan sovintoon Saksan liittovaltion kilpailuviraston (Bundeskartellamt) kanssa kartelliasiassa, jota viranomainen on tutkinut vuodesta 2014. Caverion Deutschland GmbH:lle määrättiin 40,8 milj. euron kilpailuoikeudellinen sakko. Sakko kirjattiin kuluksi toisella vuosineljänneksellä ja se maksetaan kolmannella vuosineljänneksellä. Olen tyytyväinen, että tämä nimenomainen asia on nyt takanamme ja voimme mennä eteenpäin. Vahvistimme kaudella myös onnistuneesti rahoitusasemaamme yhteensä 60 milj. euron suunnatulla osakeannilla. Annilla kerätyt varat vahvistavat strategista joustavuuttamme ja mahdollistavat strategiamme sulavan toteutuksen jatkossa. Tämä käsittää investointeja digitalisaatioon ja mahdollisia pienehköjä yritysostoja avainalueilla Palveluissa.

Strategiamme perustana on tarjota asiakkaillemme korkeaa arvoa erinomaisen asiakaskokemuksen kautta. Samalla jatkamme edelleen “Huippusuoritus kaikilla tasoilla” –painopisteemme (Must-Win) huolellista toteutusta, joka on toimintamme kehityksen kannalta keskeisessä asemassa. Suunnittelemme toimintojemme edelleen tehostamista tietyissä divisioonissa vuoden 2018 toisen vuosipuoliskon aikana, mikä on osa ”Kuntoon”-ohjelmaamme ja strategista muutosta. Vahvistettu taseemme mahdollista siirtymisen vähitellen kohti Kasvuun-vaihetta. Vähentyneen riskitason seurauksena olemme vakaammalla polulla kohti kannattavuutemme parantamista tulevaisuudessa.”

Ari Lehtoranta
 
ari_lehtoranta