Toimitusjohtajan katsaus

Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2018 (julkaistu 24.4.2018)

“Markkinatilanne kiinteistöteknisissä palveluissa on säilynyt hyvänä, ja vuosi 2018 on alkanut odotustemme mukaisesti. Strategiamme toteutus ”Kuntoon”-vaiheessa alkaa tuottaa tuloksia. Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä oikaistu käyttökatteemme parani 10,9 (7,8) milj. euroon ja käyttökatteemme 9,9 (-2,0) milj. euroon. Taloudellinen asemamme vahvistui. Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja kääntyi vahvasti positiiviseksi ja parani 19,8 (-12,1) milj. euroon. Lisäksi kassakonversiomme oli 148,2 prosenttia ja  nettovelat/Käyttökate parani tasolle 1,8x laskettuna lainapankkiemme kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Jatkoimme valikoivaa lähestymistapaamme Projektit-liiketoiminnassamme ja Palvelut-liiketoimintamme vahvistamista. Liikevaihto laski odotusten mukaisesti. On huomionarvoista, että liikevaihtoon vaikuttivat myös negatiiviset valuuttakurssivaihtelut, pääsiäisen ajoitus ja Krantzin liiketoimintamme myynti vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Uudet tilaukset olivat hyvällä tasolla. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 1,4 prosenttia ja Projektit-liiketoiminnan liikevaihto 15,7 prosenttia. Paikallisissa valuutoissa mitattuna Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi kuitenkin 1,4 prosenttia. Sekä Projektit- että Palvelut-liiketoimintayksikkö paransivat suoritustaan. Projektiliiketoiminnassa ei ollut lainkaan olennaisia ensimmäisen vuosineljänneksemme tulosta heikentäviä alaskirjauksia. Vaikka meillä on edelleen jäljellä tiettyjä projektiriskejä, odotan Projektit-liiketoiminnan parantavan merkittävästi tulostaan vuonna 2018. 

Divisioonat edistyivät myös kaiken kaikkiaan hyvin. Kaikki divisioonat, joilla oli merkittäviä ongelmia vuonna 2017 (Ruotsi, Saksa ja Teollisuuden ratkaisut), paransivat kannattavuuttaan ja kassavirtaansa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Saksassa suoritus oli kuitenkin edelleen kaukana tyydyttävästä. Useimmissa muissa divisioonissa kehitys oli myönteistä. Suomi, Norja ja Itävalta tekivät edelleen hyvää tulosta ja Tanska paransi suoristustaan selvästi.

Toimintamme kehittämisessä keskeistä oli “Huippusuoritus kaikilla tasoilla” –painopisteemme (Must-Win) toteutus. Jatkoimme suorituksen johtamisen ohjelman ja sen neljän osa-alueen läpivientiä Palveluissa, Projekteissa, hankinnoissa ja materiaalilogistiikassa sekä kiinteissä kuluissa. Ohjelman päätavoitteena on parantaa olennaisesti toiminnallista tehokkuuttamme, asiakaslähtöisyyttämme, ketteryyttämme ja hallintajärjestelmiemme systemaattisuutta painottuen toiminnallisiin yksiköihin.

Jatkoimme samanaikaisesti “Parhaat ratkaisut” –painopisteemme edelleenkehittämistä kasvattamalla resursointia palvelutarjontamme ja uusien digitaalisten palveluidemme vahvistamiseksi. Tätä ohjelmaa edistetään usealla eri painopistealueella vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Lisäksi jatkoimme “Erinomainen asiakaskokemus” – ja “Voittajajoukkue” -painopisteidemme toteuttamista.

Kun arvioi eteenpäin vuotta 2018, markkinaympäristö säilyy edelleen suotuisana. Asiakastyytyväisyytemme on parantunut ja henkilöstömme saa hyvää palautetta osaamisestaan ja palveluasenteestaan. Tämä puolestaan on johtanut parempilaatuisiin uusiin tilauksiin. Lisäksi uudistunut johtoryhmämme on osoittanut merkittävää sitoutumistaan Caverioniin tekemällä huomattavan sijoituksen yhtiön osakkeisiin. Kaikki tämä luo hyvän perustan kannattavuutemme edelleen parantamiselle.”

Ari Lehtoranta
 
ari_lehtoranta