Toimitusjohtajan katsaus

Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2018 (julkaistu 25.10.2018)

“Ensimmäisen toteutusvuoden jälkeen 2020-strategiamme ”Kuntoon”-vaiheen tulokset ovat tulossa näkyviin. Oikaistu käyttökatteemme parani 36,5 prosenttia ja oli 42,4 (31,1) milj. euroa tammi–syyskuussa. Molemmat liiketoimintayksiköt paransivat suhteellista kannattavuuttaan viime vuodesta. Kolmannen neljänneksen oikaistu käyttökate oli 18,5 (18,8) milj. euroa eli 3,5 (3,4) prosenttia liikevaihdosta.

Vaikka oikaistu käyttökateprosenttimme onkin parantunut neljännes neljännekseltä tänä vuonna ja viime vuoteen verrattuna, kannattavuuttamme heikentävät edelleen vuonna 2016 tai aikaisemmin aloitetut kannattamattomat projektit. Kolmannen neljänneksen alkaessa tällaisia projekteja oli noin 20 prosenttia tilauskannastamme, ja uskomme, että tämän tason vähenevän hieman yli 10 prosenttiin vuoden loppuun mennessä. Olen tyytyväinen, että havaitsemme samanaikaisesti parempaa ja tasaisempaa kannattavuutta uusissa projekteissamme. Riitaisuuksien ja erääntyneiden myyntisaamisten määrä on myös laskenut voimakkaasti. Onnistuimme lisäksi sopimaan riskilistaltamme toisen suuren Teollisuuden ratkaisuiden projektin vuosineljänneksen aikana. Tämän seurauksena kaksi kolmesta riskilistallamme olleesta Suuresta projektista on nyt sovittu. Niiden vaikutukset huomioidaan oikaistun käyttökatteen laskennassa vertailtavuuteen vaikuttavana eränä.

Jatkoimme kolmannella neljänneksellä Palvelut-liiketoimintamme vahvistamista ja valikoivaa lähestymistapaamme Projektit-liiketoiminnassamme. Liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 524,9 (545,6) milj. euroa, laskua 3,8 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Paikallisissa valuutoissa mitattuna laskua oli 1,7 prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 0,9 prosenttia paikallisissa valuutoissa mitattuna, kun taas Projektit-liiketoiminnassa liikevaihto laski 4,6 prosenttia paikallisissa valuutoissa mitattuna.

Divisioonittain, Suomi, Norja ja Itävalta tekivät edelleen vahvaa kannattavuutta kolmannella vuosineljänneksellä. Saksa, Ruotsi ja Teollisuuden ratkaisut kehittyvät myönteisesti. Kaikki ne tekivät positiivisen käyttökatteen viime vuoden negatiivisiin lukuihin verrattuna. Tanskassa ja Itä-Euroopassa uudelleenjärjestelytoimia jatkettiin, mikä heikensi niiden kannattavuutta neljänneksellä viime vuoteen verrattuna.

Kassavirtamme vahva parantuminen jatkui kertaluonteisia eriä lukuun ottamatta. Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli -37,0 (-37,5) milj. euroa kolmannella vuosineljänneksellä, mutta siihen vaikutti elokuussa maksettu 40,8 milj. euron Saksan kilpailuoikeudellinen sakko. Lukuun ottamatta kyseistä sakkoa, operatiivinen kassavirtamme parani merkittävästi 41,3 milj. eurolla viime vuoteen verrattuna. Tammi–syyskuussa vastaava parannus edellisvuoteen verrattuna oli 84,3 milj. euroa.

Taloudellinen asemamme on vahvistunut, mikä mahdollistaa investointeja digitalisaatioon ja mahdollisia pienehköjä yritysostoja Palveluiden avainalueille. Nettovelkamme oli 50,2 milj. euroa syyskuun lopussa ja Nettovelat/Käyttökate-suhdelukumme oli 1,1x.

Jatkamme “Huippusuoritus kaikilla tasoilla” -ohjelmamme ”Kuntoon”-vaiheen toteutusta. Koemme vahvaa parantumista useilla rintamilla Palveluissa ja Projekteissa toimintatapojemme yhdenmukaistuessa. Samanaikaisesti jatkamme edelleen toimintojemme virtaviivaistamista tietyissä divisioonissa. Odotan strategiamme Kuntoon-vaiheen saatavan päätökseen vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, minkä jälkeen keskitymme kannattavaan kasvuun.”

Ari Lehtoranta
 
ari_lehtoranta