Toimitusjohtajan katsaus

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016

“Caverionille vuosi 2016 oli hyvin erikoinen ja valitettavasti pettymysten vuosi. Huomasimme vuoden aikana, että suorituskykymme oli selvästi arvioitua matalampi ja lisäselvitykset toivat esiin asioita, jotka olivat dramaattisia ja perustavanlaatuisia. Tästä seurauksena vaihdettiin konsernijohtaja, talousjohtaja ja muita konsernin ja divisioonien johtoryhmien avainhenkilöitä erityisesti divisioonissa, joissa oli suurempia ongelmia eli Ruotsissa, Saksassa ja Tanska-Norjassa.

Vuosi oli kaiken kaikkiaan uudelleenjärjestelyiden vuosi. Vuoden 2016 saneeraustoimenpiteillä oli vaikutusta yhteensä 1 060 tehtävään. Nämä toimenpiteet olivat valitettavia mutta välttämättömiä parantaaksemme jatkossa käyttöastettamme. Uudelleenjärjestelykulut vuonna 2016 olivat noin 27 milj. euroa. Arvioimme, että saneeraustoimet paransivat tulostamme vuonna 2016 yhteensä noin 18 milj. eurolla. Saneeraustoimien arvioitu säästövaikutus on yhteensä noin 40 milj. euroa vuonna 2017 eli lisäsäästöt vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna ovat noin 22 milj. euroa. Lisäksi karsimme turhia kiinteitä kuluja, kuten esimerkiksi kehitysprojektien kuluja sekä konsultointi- ja matkustuskuluja.

Caverion toteutti noin 3 000 projektia Projektit-liiketoiminnassaan vuonna 2016. Olemme nyt käyneet läpi kaikki käynnissä olevat ja päättyneet projektit, joissa meillä on keskeneräisiä töitä, erääntyneitä saatavia tai erimielisyyksiä asiakkaidemme kanssa. Näiden arviointien perusteella teimme projektikantaamme tarvittavat kustannusarvioiden tarkistukset, alaskirjaukset ja varausten lisäykset, yhteensä 59 milj. euroa vuonna 2016. Meillä on ollut liian optimiset liikevaihtoennusteet lisämyynnille projekteissa, liian optimistiset ennusteet kustannuksille ja saataville sekä erilaisia projektien toteutukseen liittyviä haasteita. Olemme menettäneet toteutusvaiheessa tavoitetasoon verrattuna useita prosenttiyksiköitä projektikatteestamme vuonna 2016, ei pelkästään Suurissa projekteissa vaan myös pienemmissä projekteissa Teknisessä asennuksessa. Projektikannattavuutemme on ollut heikko Ruotsissa, Saksassa ja Teollisuuden ratkaisuissa. Vuoden alkupuolella ongelmia oli myös Tanska-Norjan divisioonassa.

Uskomme, että riskitasomme on jatkossa alhaisempi, huolimatta tietyistä riskeistä eräissä käynnissä olevissa projekteissamme erityisesti edellä mainituissa divisioonissa. Arvioimme, että jäljellä olevat tunnistetut suoritusriskimme projekteissa ovat noin 20 milj. euroa vuonna 2017. Olemme toteuttaneet useita toimenpiteitä, jotka auttavat meitä parantamaan projektiliiketoimintamme suorituskykyä oikealle tasolle. Olemme esimerkiksi organisoineet uudelleen projektiliiketoimintamme ja keskittäneet kaikki Suurten projektien aktiviteetit määrätyille ammattitaitoisille projektinjohtotiimeille, olemme nostaneet tarjoustemme katevaatimuksia ja aloittaneet tarjousten asianmukaiset etenemis/perääntymis-analyysit ja ohjausryhmäprosessit Suurten projektien alueella. Vahvistamme myös edelleen projektiliiketoimintamme ohjausta ja parannamme pakollista projektipäällikkökoulutustamme.

Uudelleenjärjestelyiden toteuttaminen, tiukemman projektien tarjouslupaprosessin käyttöönotto ja keskittyminen parempiin projektikatteisiin vaikuttivat tilauskantaamme myös neljännellä vuosineljänneksellä. Tämä luo meille mahdollisen, käyttöasteeseemme liittyvän enintään 10 milj. euron lisäriskin vuonna 2017. Lisäksi arvioimme, että myös vanhoihin, erääntyneisiin myyntisaamisiin liittyy riskejä, yhteensä enintään 10 milj. euroa vuonna 2017.

Palveluliiketoimintaan kuuluvat Teknisen huollon ja kunnossapidon ja Palveluiden johtamisen liiketoiminta-alueet jatkoivat hyvää tuloksentekoa vuonna 2016. Nyt on selvästi nähtävissä, että Tanska-Norjan divisioonamme on kääntymässä parempaan suuntaan. Suomi ja Itävalta menestyivät hyvin koko vuoden 2016. Kassavirtamme ja käyttöpääomamme parantuivat selvästi loppuvuotta kohden.

Olemme ryhtyneet luomaan vahvempaa Caverionia tulevaisuutta ajatellen. Luomme näillä jo tehdyillä ja käynnissä olevilla toimenpiteillä, yhdessä aikaisemmin julkistamiemme organisaatio- ja johtomuutosten kanssa, parempaa pohjaa toiminnallemme jatkossa. Vuosi 2017 on meille toimintojemme vakauttamisen vuosi ja vie meitä eteenpäin – ei kuitenkaan vielä heijastaen yhtiön täyttä tuloksentekokykyä. Keskitymme edelleen toteuttamaan kaikki korjaavat toimenpiteemme ja parantamaan tulosjohtamistamme divisioonissamme ja liiketoimintayksiköissämme. Olemme myös alkaneet valmistella strategiaamme kohti vuotta 2020. Markkinaympäristömme on edelleen suotuisa. Caverionin erinomainen palvelutarjonta ja toimialatuntemus antavat edellytykset menestyvän yhtiön luomiselle.”

Ari Lehtoranta
 
ari_lehtoranta