Toimitusjohtajan katsaus

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017

“Olemme käynnistäneet vuoden 2017 toimintojemme vakauttamisen merkeissä. Tämä työ etenee suunnitellun mukaisesti. Jatkoimme korjaavien toimenpiteidemme toteuttamista ja projektiliiketoimintamme suorituskyvyn parantamista hyväksyttävälle tasolle vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tilauskirjassamme on kuitenkin joitakin aikaisemmin tunnistettuja riskiprojekteja, jotka rasittavat suorituskykyämme, kunnes kyseiset projektit on toimitettu ja loppuun saatettu.

Markkinaympäristö on edelleen suotuisa. Divisioonat Suomi ja Itävalta menestyivät hyvin ensimmäisellä neljänneksellä. Tanska-Norjan divisioona on edelleen kääntymässä parempaan suuntaan. Palveluliiketoiminnassa Tekninen huolto ja kunnossapito ja Palveluiden johtaminen jatkoivat hyvää suoritustaan. Myönteistä oli myös, että maaliskuun lopun tilauskantamme kasvoi 1 543,5 milj. euroon, eli kasvua oli 9,6 prosenttia vuoden 2016 lopusta (1 408,1 milj. euroa) huolimatta valikoivammasta tarjoustoiminnastamme erityisesti Suurissa Projekteissa.

Caverionin liikevaihto oli 582,3 (560,6) milj. euroa ja käyttökate 6,8 (11,5) milj. euroa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Kausiluonteisesti hiljaisella neljänneksellä onnistuimme kasvattamaan liikevaihtoamme 3,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Olen erityisen tyytyväinen 11,5 prosentin liikevaihdon kasvuun Palvelut-liiketoiminnassamme. Käänsimme myös käyttökatteemme positiiviseksi, huolimatta 5,7 milj. euron projektien alaskirjauksista kauden aikana. Kannattavuus on kuitenkin edelleen kaukana tavoittelemaltamme tasolta. Vapaa kassavirtamme oli negatiivinen vaikka se paranikin viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kaiken kaikkiaan ensimmäinen vuosineljännes oli vasta ensimmäinen askel kohti toimintojemme vakauttamista.

Projektikannattavuutemme oli edelleen heikkoa Ruotsissa, Saksassa ja Teollisuuden ratkaisuissa. Hyvin menestyvien projektien lisäksi näissä divisioonissa on edelleen joitakin projekteja, jotka varjostavat hyvää työtä muissa projekteissa. Helmikuussa arvioimme, että jäljellä olevat tunnistetut suoritusriskimme projekteissa ovat noin 20 milj. euroa vuonna 2017. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä teimme projektikantaamme yhteensä 5,7 milj. euroa projektien alaskirjauksia pääosin Teollisuuden ratkaisujen ja Saksan divisioonissa. Nämä alaskirjaukset olivat negatiivisia ennustemuutoksia aikaisemmin tunnistettuihin riskiprojekteihin. Näiden alaskirjausten jälkeen koko vuodelle yhteenlasketut projektiriskit saattavat valitettavasti olla yli 5 milj. euroa aikaisempaa arviota korkeammat. Lisäksi arvioimme helmikuussa, että myös vanhoihin, erääntyneisiin myyntisaamisiin liittyy riskejä, yhteensä enintään 10 milj. euroa vuonna 2017. Koko vuoden enimmäisriski on hieman aikaisempaa arviota matalampi. Emme kirjanneet alaskirjauksia erääntyneisiin myyntisaamisiin ensimmäisellä neljänneksellä.

Odotamme saavuttavamme tänä vuonna säästöjä viime vuonna tehdyistä saneeraustoimista sekä kiinteiden kulujen leikkauksista. Ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstökulumme laskivat noin 3 prosenttia ja liiketoiminnan muut kulut noin 2 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, muuttuvat kulut liikevaihdon kasvulla oikaistuna. Käyttöasteeseen liittyvä, meille tyypillinen alkuvuoden haaste oli edelleen havaittavissa, mutta tilanne oli viime vuotta selvästi parempi. Mikäli välttämätöntä, olemme valmiita toteuttamaan lisää kulusäästöjä vuonna 2017. Käyttöasteeseen liittyvän riskin ei mielestäni pitäisi kuitenkaan ylittää helmikuussa tunnistettua tasoa.

Olemme liiketoimintamme käännekohdassa ja huomaan useita hyviä merkkejä kulttuurimme kehittymisestä myönteisempään suuntaan. Hyvin menestyvät yksiköt parantavat suoritustaan entisestään ja haasteellisemmat ovat vähitellen kääntymässä. Kannattavuutemme vuonna 2017 ei vielä heijasta konsernin täyttä tuloksentekokykyä. Työstämme parhaillaan strategiaamme kohti vuotta 2020. Kerromme siitä lisää pääomamarkkinapäivässämme Helsingissä 7.11.2017.”

Ari Lehtoranta

 
ari_lehtoranta