Toimitusjohtajan katsaus

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017 (julkaistu 27.10.2017)

“Aloimme nähdä ensimmäisiä merkkejä tulosparannuksesta käänneohjelmamme seurauksena kolmannella neljänneksellä. Vaikka vanhemmat, huonosti kannattavat projektit edelleen heikentävät tulostamme, käynnissä oleva uusi liiketoimintamme Projekteissa ja erityisesti Palveluissa näyttää parantuvaa tulosta. Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja parani selvästi ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 13,8 (19,5) milj. euroa kolmannella neljänneksellä. Tulokseen vaikuttivat edelleen 7,1 (4,1) milj. euron alaskirjaukset, 0,9 milj. euron  myyntisaamisten alaskirjaukset ja 5,2 (5,7) milj. euron uudelleenjärjestelykulut. Haasteet riskiprojekteissamme vaikuttivat heikentävästi sekä käyttöpääomaamme että kassavirtaamme. Jatkoimme edelleen korjaavien toimenpiteiden toteuttamista erityisesti projektiliiketoimintamme suorituskyvyn parantamiseksi. Neljänneltä vuosineljännekseltä odotan parantunutta kassavirtaa ja alaskirjausriskimme on pienempi kuin viime vuonna. 

Caverionin liikevaihto oli 545,1 (582,0) milj. euroa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Erityisesti valikoivammalla projektiliiketoiminnan tarjoustoiminnallamme oli heikentävä vaikutus kauden kehitykseen. Palvelut-liiketoiminta kasvoi kolmannella neljänneksellä 4,7 prosenttia tavoitteemme mukaisesti. Koko Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 15,7 prosenttia, kun taas Suurten projektien liikevaihto jopa 23,2 prosenttia. Keskittymisemme Palveluihin edisti Palveluiden tilauskannan kehitystä 5,5 prosentilla edellisvuodesta, kun taas Projekteissa tilauskanta laski 2,7 prosenttia.  Tarjoustoiminnan valikoivuuden lisäksi olemme sulkeneet useita heikosti suoriutuvia projektiyksiköitä. Tämä on osa strategista muutostamme. 

Markkinaympäristömme on edelleen suotuisa. Divisioonista Suomi ja Itävalta paransivat vakaata suoritustaan kolmannella neljänneksellä. Tanska-Norjan divisioona teki hyvän tuloksen. Ruotsissa tulostamme neljänneksellä heikensivät noin 190 työntekijään vaikuttavat 4,9 milj. euron uudelleenjärjestelykulut sekä tuottavuushaasteet. Aloitimme kauden aikana Ruotsissa tiukan suorituksen johtamisohjelman, jonka tarkoituksena on parantaa olennaisesti pitkän aikavälin suoritustamme. Teollisuuden Ratkaisuissa ja Saksassa tulos pysyi edelleen tappiollisena seurauksena aikaisemmin tunnistettujen riskiprojektien alaskirjauksista. Liiketoimintayksiköittäin Palvelut-liiketoimintayksikkö paransi entisestään suoritustaan. Projektit-liiketoimintayksikön tulos oli edelleen heikko alaskirjausten seurauksena.

Saavutimme edelleen säästöjä tehdyistä saneeraustoimista sekä säästöjä kiinteistä kuluista. Tammi–syyskuussa henkilöstökulumme laskivat noin 3,9 prosenttia ja liiketoiminnan muut kulut noin 5,5 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä on tyydyttävää huomioiden sen, että meillä on samalla ollut myös käänneohjelmaamme liittyviä kertaluonteisia kuluja, esimerkiksi Teollisuuden Ratkaisuissa projektiliiketoimintaan liittyviä ulkoisia asianajokuluja yhteensä 2,2 milj. euroa. Tammi–syyskuussa suorituksen ja käyttöasteen parantamiseksi käynnistetyistä toimenpiteistä aiheutui noin 12,1 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja ja niiden arvioitu säästövaikutus on yhteensä noin 2,8 milj. euroa vuonna 2017 ja noin 8,6 milj. euroa vuonna 2018.

Tammi–syyskuussa teimme riskiprojekteihimme yhteensä 25,4 (19,1) milj. euron alaskirjaukset Teollisuuden ratkaisujen ja Saksan divisioonissa. Lokakuussa tekemämme viimeisimmän arvion jälkeen riskilistamme jäljellä olevien projektien suoritusriskien arvioidaan olevan noin 18 milj. euroa. On mahdollista, että tietyistä vuonna 2017 teknisesti päätetyistä projekteista sopiminen saattaa siirtyä vuoteen 2018.

Vanhojen, erääntyneiden myyntisaamisten osalta arvioitu alaskirjausriski koko vuodelle 2017 on hieman aikaisempaa arvioitua 10 milj. euron enimmäistasoa matalampi. Toteutettujen uudelleenjärjestelyiden jälkeen aikaisemmin arvioidun käyttöasteriskin (enintään 10 milj. euroa) vaikutukset ovat jo suurilta osin nähtävillä tuloksessamme. 

Caverionin taloudellista tuloksentekokykyä vuonna 2017 heikentää pääosin projektiliiketoimintamme suorituskyky. Samalla olemme ryhtyneet rakentamaan uutta, vahvempaa Caverionia tulevaisuutta varten. Kerromme lisää uudesta strategiastamme pääomamarkkinapäivässämme Helsingissä 7.11.2017.”

Ari Lehtoranta

 
ari_lehtoranta