Toimitusjohtajan katsaus

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020 (julkaistu 5.11.2020)

”Caverionin kannattavuus parani kolmannella vuosineljänneksellä haastavaan toiseen vuosineljännekseen verrattuna. Koronapandemian jatkumisesta huolimatta hallitusten asettamat rajoitukset olivat paljon rajallisempia kolmannella vuosineljänneksellä toiseen vuosineljännekseen verrattuna, mikä mahdollisti toimintamme ilman suurempia keskeytyksiä. Liiketoimintaamme vaikutti kuitenkin enemmän tästä seurannut taloudellinen taantuma. Koronaviruksen toinen aalto alkoi Caverionin toimintamaissa kolmannen vuosineljänneksen lopulla, mikä jälleen lisää riskitasoa. Samalla hallitusten tai EU:n antamilla tukipaketeilla ei vielä ollut näkyvää vaikutusta kolmannella vuosineljänneksellä. Odotamme saavamme niistä tukea vuonna 2021.

Tilauskantamme laski 2,9 prosenttia 1 627,7 (1 676,9) milj. euroon kolmannella vuosineljänneksellä. Uusien tilausten määrä kehittyi myönteisesti erityisesti Palveluissa, kun taas Projekteihin taantuma vaikutti heikentävästi. Taloudellinen ympäristö vaikutti sekä liikevaihtoon että kannattavuuteen. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtomme oli 515,5 (507,5) milj. euroa, kasvua 1,6 prosenttia tai 2,3 prosenttia paikallisvaluutoissa. Paikallisissa valuutoissa mitattuna Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 9,6 prosenttia, kun taas Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 8,1 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä. Palvelut-liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 62,5 (58,5) prosenttia. Oikaistu EBITA oli 21,2 (23,0) milj. euroa, eli 4,1 (4,5) prosenttiin liikevaihdosta. Palveluissa lisätyötilaukset palasivat lähes normaalitasolle vuosineljänneksellä, kun taas viiveet teollisissa seisokeissa vaikuttivat edelleen Teollisuuden divisioonaan. Projekteissa koronapandemia vaikutti edelleen jossain määrin tuottavuuteemme sosiaalisen etäisyyden ottamisen ja työmaasuunnittelun lisääntyneen tarpeen vuoksi sekä ulkomaisen alihankinnan käyttöön liittyvien haasteiden seurauksena. Pääosin koronan myötä laskeneen tuottavuuden vuoksi teimme ylimääräisen 2 milj. euron alaskirjauksen jäljellä olevaan suureen riskiprojektiimme Saksassa. Tammi-syyskuussa oikaistu EBITA:mme parani 38,1 (33,5) milj. euroon eli 2,4 (2,2) prosenttiin liikevaihdosta. Tämä on vähemmän kuin mitä odotimme ennen koronaa, mutta silti parannusta.

Julkistimme tänään, että suunnittelemme toimintojemme ennakoivaa tehostamista ja sopeuttamista nykyisen taantuman vuoksi ja huomioiden sen vaikutukset liikevaihtoomme. Suunniteltujen toimenpiteiden seurauksena arvioimme, että henkilömäärämme vähenee noin 500:lla vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä, ja suuri osa vähennyksistä on suunniteltu toteutettavan vuoden 2020 loppuun mennessä. Suunnitellut toimenpiteet käsittävät henkilöstövähennyksiä, uudelleenorganisoitumista ja toimintamallien kehittämistä. Henkilöstömme on osoittanut vahvaa suoriutumista koronakriisin aikana, ja siksi vähennykset ovat erittäin valitettavia mutta silti välttämättömiä tulevaisuuden kilpailukykymme varmistamiseksi. Toimenpiteet vaikuttavat kaikkiin Caverionin maihin ja vähemmän parhaiten suoriutuviin maihin eli Suomeen ja Itävaltaan. Tästä syntyvien säästöjen yhdessä muiden kuluja leikkaavien toimenpiteiden kanssa arvioidaan olevan vähintään 25 milj. euroa vuonna 2021. Osa säästöistä investoidaan erityisesti digitaalisten ja älykkäiden teknologioiden liiketoimintojemme kasvattamiseen kaikissa divisioonissamme. Alustavasti arvioidut uudelleenjärjestelykulut ovat noin 10 milj. euroa vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä.

Operatiivinen rahavirtamme ennen rahoituseriä ja veroja oli -28,0 (3,8) milj. euroa kolmannella vuosineljänneksellä. Kuten totesimme puolivuosikatsauksessamme, rahavirtaan vaikutti lykättyjen, yhteensä 22,4 milj. euron viranomaismaksujen maksu kolmannella vuosineljänneksellä. Loput lykätyistä viranomaismaksuista (yhteensä 10,2 milj. euroa) maksetaan tämän vuoden neljännellä vuosineljänneksellä ja ensi vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Likviditeettiasemamme on säilynyt vahvana ja velkaantuneisuutemme on matalalla tasolla. Korollinen nettovelkamme oli 187,5 (172,9) milj. euroa tai 55,3 (41,7) milj. euroa ilman vuokrasopimusvelkoja kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Nettovelat/Käyttökate-suhdeluku oli 0,8x (1,1x). Rahavaramme olivat 84,8 (83,4) milj. euroa. Kolmannen vuosineljänneksen lopussa saimme päätökseen Teollisuuden liiketoimintojemme tiettyjen osien divestoinnin Suomessa Kilpailu- ja kuluttajaviraston ehtojen mukaisesti.

Caverionin liiketoiminnan tarkoituksen mukaisesti mahdollistamme suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista. Caverion on erittäin hyvässä asemassa asiakkaidensa vastuullisuuspyrkimysten tukemisessa. Olemme tänään esitelleet omat vastuullisuustavoitteemme. Caverionin tavoitteena on luoda ratkaisuillaan kestävää vaikutusta siten, että sen positiivinen hiilikädenjälki on 10 kertaa suurempi kuin sen oma hiilijalanjälki (Scope 1-2) vuoteen 2030 mennessä. Lisätietoa Caverionin vastuullisuustyöstä esitetään vastuullisuusaamussa Q3-tiedotustilaisuutemme yhteydessä.

Tällä hetkellä on vaikeaa ennustaa, että kuinka syvä ja pitkä tämänhetkinen taantuma tulee olemaan ja kuinka nopeasti talous elpyy. Neljännellä vuosineljänneksellä koronan toinen aalto merkitsee lisäriskiä liikevaihtomme tasoa ajatellen. Toteutamme yllä mainitut Kuntoon-toimenpiteemme, samalla jatkaen tärkeimpiä kehityshankkeitamme digitalisaation, vastuullisuuden ja energiatehokkuuden alueilla. Olemme tyytyväisiä, että merkittävä määrä talouden tukipaketeista, joista on keskusteltu eurooppalaisella tasolla, suunnataan todennäköisesti kestävää kehitystä tukeviin investointeihin, jotka mahdollistavat älykkäät rakennukset ja kaupungit. Tämä alue on strategiamme keskipisteessä. Tavoitteenamme on edelleen nousta vahvempana yhtiönä tästä kriisistä kuin sen alkaessa.”

 
Ari Lehtoranta
 
ari_lehtoranta