Laadintaperiaatteet

Tilinpäätöksessä käytetyt laadintaperiaatteet on esitetty vastaavan vuoden konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Vuonna 2019 tilinpäätöksen laadintaperiaatteet löytyvät vuosikatsauksen 2019 sivulta 34 sekä kyseisten liitetietojen kohdalta osioista 2-6.