Laadintaperiaatteet

Tilinpäätöksessä käytetyt laadintaperiaatteet on esitetty vastaavan vuoden konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Vuonna 2017 tilinpäätöksen laadintaperiaatteet löytyvät tilinpäätöksen 2017 sivulta 20 sekä kyseisten liitetietojen kohdalta osioista 2-6.