Laadintaperiaatteet

Tilinpäätöksessä käytetyt laadintaperiaatteet on esitetty vastaavan vuoden konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Vuonna 2018 tilinpäätöksen laadintaperiaatteet löytyvät vuosikatsauksen 2018 sivulta 33 sekä kyseisten liitetietojen kohdalta osioista 2-6.