• varma_2_fi
 • varma_1_fi

Varma, Suomi

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen suurimpia kiinteistösijoittajia. Varma vuokraa huoneistoja ja erilaisia liiketiloja erikokoisten yritysten tarpeisiin. Varma omistaa yhteensä noin 2,2 miljoonaa neliömetriä vuokrattavaa tilaa, josta yli puolet on toimisto- ja liiketilaa. Noin 60 prosenttia kiinteistöistä sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Varma omistaa noin 4 000 vuokrahuoneistoa, joista 70 prosenttia sijaitsee pääkaupunkiseudulla.

Palvelut

 • Kiinteistöjohtaminen
 • Asiantuntijapalvelut

Järjestelmät ja tuotteet

 • Ilmanvaihto ja ilmastointi
 • Turvallisuus
 • Informaatio- ja viestintäteknologia
 • Lämmitys, vesi ja viemäri
 • Sähköistys
 • Jäähdytys
 • Automaatio

Asiakkaat

 • Kiinteistösijoittajat ja -kehittäjät

Käyttötarkoitus

Haaste

Energiatehokkuuden parantaminen on Varmalla jatkuva prosessi. Varma on ollut mukana kansallisessa energiatehokkuussopimuksessa vuodesta 2011 lähtien, ja sopimus velvoittaa Varman sitoutumaan 6 prosentin energiasäästöihin vuoteen 2016 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen vähentää merkittävästi myös hiilidioksidipäästöjä. Varman tilat kattavat yli 2 miljoonaa neliömetriä, ja jopa pienillä energiankulutuksen muutoksilla voi olla suuri vaikutus hiilidioksidipäästöihin.

  

Ratkaisu

 • Caverion huolehtii Varman teknisestä kiinteistöjohtamisesta, mukaan lukien kiinteistöhallinnasta ja teknisestä huollosta ja kunnossapidosta.
 • Autamme Varmaa yksinkertaistamaan kiinteistöhallintaansa ja luomaan uusia ratkaisuja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi.
 • Lähes kaikki Varman kiinteistöt on yhdistetty Caverionin kiinteistövalvomoon. Kiinteistöteknisiä järjestelmiä optimoidaan ja energiankulutusta mitataan jatkuvasti tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Caverion on ollut mukana Varman energiansäästöstrategian laatimisessa. Toimenpiteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ovat osa tätä strategiaa.
 • Vuosina 2011–2015 on toteutettu 500 energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävää toimenpidettä.

Tulokset

 • Vuosittaiset säästöt 500 000 euroa. Säästöt vastaavat 470 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaisia energiakustannuksia.
 • 70 prosenttia tavoitelluista säästöistä (6 %:n energian säästö vuoteen 2016 mennessä) on saavutettu jo kahdessa vuodessa.
 • Vuonna 2011 kiinteistöjen hiilijalanjälki oli 42 000 t/CO2. Tämä vastaa 10 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaisia energiakustannuksia. Vuosina 2011–2013 hiilijalanjälki on pienentynyt 1 800 tonnia.

Ajankohta

2011–jatkuva

 

Tietoja sopimuksesta

Sopimus kattaa 82 kiinteistöä, joiden kokonaispinta-ala on noin 982 000 neliömetriä.

 

Tietoja Caverionin palveluista

 • Tekninen kiinteistöjohtaminen
 • Kiinteistöhallinta ja tekninen huolto ja kunnossapito
 • Kiinteistövalvomo
 • Energiansäästö ja energianhallinta

2011-
ajankohta

EUR 500.000
vuosittaiset säästöt