• ardnind_tunnel_monitoring_room

Tunnelivalvomo Ardning, Itävalta

Itävallan valtion kokonaan omistama ASFINAG on vastuussa maan noin 2 200 km pitkästä korkealaatuisesta tieverkosta. Tunnelien rakentaminen on Itävallassa maan topografian takia keskeisessä asemassa. Tiukimpien turvallisuusvaatimusten takaamiseksi ASFINAG rakentaa koko Itävallassa huippumoderneja ja verkottuneita tunnelivalvontakeskuksia.

Palvelut

 • Tekninen huolto ja kunnossapito
 • Projektin johtaminen
 • Projektin toteutus
 • Suunnittelu ja hankekehitys

Järjestelmät ja tuotteet

 • Lämmitys, vesi ja viemäri
 • Sähköistys
 • Turvallisuus
 • Informaatio- ja viestintäteknologia

Asiakkaat

 • Julkinen sektori - Infrastruktuuri

Käyttötarkoitus

 • Infrastruktuuri

Haasteet 

 • Nykyisten 25 tunnelin valvonta A9-moottoritiellä. A9 on 103 km pitkä ja runsaasti liikennöity kauttakulkureitti pohjoisen ja etelän välillä. 25 tunnelia käsittää 31 tunneliputkea, joiden kokonaispituus on 43,4 km.
 • Panostaminen tulevissa muutostöissä laajentuvaan prosessinohjaustekniikkaan, johon kuuluvat myös kaikki kenttälaitteet
 • Nykyisten 102 000 mittauspisteen monimutkainen yhdistäminen.

Ratkaisu

 • Caverion vastaa prosessinohjaustekniikan ja rakennustekniikan osalta Ardningin tunnelivalvontakeskusten asteittaisesta rakentamisesta ja laajentamisesta. Jo suunnittelun alusta lähtien Ardningin valvontakeskus on ollut tarkoitus yhdistää etapeittain A9-moottoritien uuteen tunneliin.
 • Videoseinä, jossa on 16 monitoria. Monitoreihin voidaan kytkeä mitkä tahansa Itävallan moottori- ja moottoriliikennetieverkostojen kamerat. Videoseinää hallitaan ohjauspöydiltä.
 • Videovirran kytkentään ja ohjaamiseen tarvittavan ohjelmiston kehitys yrityksen sisällä.
 • Valvomorakennusten tekniikka vastaa tiukimpia turvallisuusvaatimuksia jatkuvan käytössä olon vuoksi sisältäen varajärjestelmän mahdollisten järjestelmään tulevien häiriöiden varalta.
 • Järjestelmät ja tuotteet: Ilmanvaihto ja ilmastointi, Sähköistys, Turvallisuus ja Automaatio
 • Ajankohta: 2012 - jatkuva