• Stora Enso

Stora Enso, Suomi

Stora Enson Sunilan sellutehdas sijaitsee Kotkassa ja sen kapasiteetti on noin 375 000 sellua vuodessa. Tehdas työllistää noin 200 henkilöä. Sunila on keskittynyt tuottamaan havusellua, jota pääosin käytetään paino- ja pehmopapereihin. 

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puuntuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien ratkaisuiden maailmanlaajuinen toimittaja. Yrityksen tavoitteena on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. 

Stora Enso keskittyy kuitupohjaisiin pakkaustuotteisiin, puuviljelmiltä saatavaan selluun, biomateriaali-innovaatioihin ja kestäviin rakennusratkaisuihin. 

Palvelut

 • Suunnittelu ja hankekehitys
 • Projektin toteutus
 • Asiantuntijapalvelut

Järjestelmät ja tuotteet

 • Automaatio
 • Teollisuusasennukset
 • Sähköistys

Asiakkaat

 • Metsäteollisuus
 • Teollisuus

Käyttötarkoitus

 • Tehdas

Haasteet

 • Tehtaalle tuli uusi prosessi ja uusi  tuote, mikä asetti haasteita tehtaan toiminnalle.
 • Uudesta prosessista ja toteutuksen aikana havaituista muutostarpeista johtuen hankkeen aikataulu oli tiukka. 

Ratkaisut

 • Caverion vastasi sähköautomaatioasennuksien sujuvuudesta kokonaisuudessaan materiaalin ja asennustyön osalta. Sähkösaattojen osalta vastasimme myös suunnittelusta.
 • Caverion suoritti tehtaalla prosessisähköistyksen, instrumentoinnin, sähkösaatot, rakennussähköistyksen sekä näiden käyttöönottomittaukset.
 • Sopimus käsitti kaksi eri osaa: ohjausjärjestelmän vaihtoa koskeneen runkokaapeloinnin sekä varsinaisen prosessin sähköautomaatioasennuksen.
 • Työn laajuus kasvoi merkittävästi, koska prosessin suunnittelun ja toteutuksen aikana todettiin  tarve täydentää automaatiota sekä parantaa turvallisuuteen liittyviä toimintoja. 
 • Järjestelmät ja tuotteet: sähköistys, automaatio, teollisuusasennukset
 • Ajankohta: Asennukset aloitettiin keväällä 2014 ja työt saatiin valmiiksi kesällä 2015.