• sparebank_2_fi
 • sparebank_3_fi
 • sparebank_fi

SpareBank 1 SMN:n pääkonttori, Trondheim, Norja

Rakennuksen omistajalla ja käyttäjällä SpareBank 1 SMN:llä oli erittäin kunnianhimoiset energiatehokkuustavoitteet uudelle pääkonttorilleen. He halusivat rakennuksen olevan Keski-Norjan energiatehokkain toimistorakennus, jossa vuotuinen energiankulutus olisi alle 100 kWh/m2. Tavoite saavutettaisiin rakennuttajan, urakoitsijoiden ja Enovan, NTNU:n ja SINTEF:n asiantuntijoiden tiiviillä yhteistyöllä.

Palvelut

 • Projektin toteutus

Järjestelmät ja tuotteet

 • Turvallisuus
 • Informaatio- ja viestintäteknologia
 • Jäähdytys
 • Automaatio
 • Ilmanvaihto ja ilmastointi
 • Lämmitys, vesi ja viemäri
 • Sähköistys

Asiakkaat

 • Kiinteistösijoittajat ja -kehittäjät

Käyttötarkoitus

 • Toimisto

Haaste

SpareBank 1 SMN:n tavoitekäyttöikä rakennukselle oli 50–80 vuotta. Teknisten ratkaisujen tuli siis olla joustavia siltä varalta, että yrityksen rakenne tai koko muuttuisivat tai henkilöstöorganisaatioon tulisi muutoksia. Koko rakennukselle oli suunniteltava ratkaisut, jotka soveltuisivat moniin eri tilanteisiin ilman mittavaa uudelleenrakentamista.

Ratkaisu

Rakennuttaja, arkkitehdit, urakoitsijat, tutkijat, käyttäjät ja konsultit kokoontuivat saman pöydän ääreen etsimään parhaita mahdollisia ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin. Edistyneiden teknisten ratkaisujen kuten lämpötilan, ilmanvaihdon ja valaistuksen automaattisen ohjauksen avulla tämän pinta-alaltaan 20 000-neliöisen rakennuksen energiankulutus saatiin painettua niinkin pieneksi kuin 80 kWh/m2/vuosi. Vuonna 2011 Trondheimin kaupunki myönsi rakennukselle Vuoden Energiansäästöpalkinnon.

Caverion asensi rakennukseen putki-, ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmät. Yritys teki tiivistä yhteistyötä asiakkaan, arkkitehtien ja teknisten konsulttien kanssa sellaisten ratkaisujen löytämiseksi, jotka parhaiten auttoivat energiatehokkuustavoitteen saavuttamisessa. Rakennukseen asennettiin uudenlainen ilmanvaihtojärjestelmä, jollaisesta ei juurikaan ole vielä kokemuksia Norjassa. Sen sijaan, että ilma puhallettaisiin ulos katolta, kuten perinteisissä järjestelmissä, kaikki ilma puhalletaan huoneisiin lattiassa olevien venttiilien kautta. Lattian alla on 50 cm:n tila, johon ilmanvaihto- ja lämmitysputket sekä sähkö- ja tietoliikennekaapelit on asennettu. Energian säästämiseksi lämmitys ja ilmanvaihto ohjautuvat todellisen tarpeen mukaan ajankohdan, ihmisten läsnäolon ja ilmanlaadun perusteella.

Tulokset

Energia

 • Nettoenergia: 100 kWh/m2/vuosi. Toimitettu energia: 83 kWh/m2/vuosi. (NS3031-standardin mukaisesti vakioidussa ilmastossa)
 • Energialuokka: A
 • Lämmitysluokka: vaaleanvihreä
 • Nettoenergia: 100 kWh/m2/vuosi (NS3031)
 • Arvioitu toimitettu energia: 83 kWh/m2/vuosi (NS3031)
 • Mitattu energiankulutus: 66 kWh/m2/vuosi
 • Energialähteet: Kaukolämpö/paikalla tuotettu lämpö

Energiabudjetti

 • Ilmalämmitys: 7 kWh/m2/vuosi
 • Ilmanvaihtolämmitys: 20 kWh/m2/vuosi
 • Lämmin käyttövesi: 5 kWh/m2/vuosi
 • Puhaltimet: 12 kWh/m2/vuosi
 • Valaistus: 20 kWh/m2/vuosi
 • Tekniset laitteet: 34 kWh/m2/vuosi
 • Ilmanvaihtojäähdytys: 3 kWh/m2/vuosi

Vuosi

2008–2010

Tietoja rakennuksesta

 • Bruttopinta-ala: noin 22 000 m2
 • Rakentamiskustannukset: noin 450 milj. Norjan kruunua
 • Rahoitus Enovalta: 2 milj. Norjan kruunua
 • Energiatehokkaiden ratkaisujen lisäkustannus: 27,5 milj. Norjan kruunua
 • Energianlähde: kaukolämpö

  Tietoja tekniikasta tai palveluista

 • Putkistot
 • Ilmanvaihto
 • Sähköasennukset
 • Rakennus on hyvin eristetty, ei kylmäsiltoja eikä ilmavuotoja
 • Aurinkoenergian passiivikäyttö
 • Betonilattiat ja -seinät tasaavat energiankulutusta
 • Valaistuksen ja ilmanvaihdon tarpeenmukainen ohjaus

22 000 m2
kokonaispinta-ala

2008–2010
ajankohta