• Siilinjärvi Hamulan koulu ESCO-sopimus

Siilinjärven kunta, Suomi

”Olemme sitoutuneet energiatehokkuussopimukseen ja tavoittelemme merkittäviä säästöjä kiinteistöjemme energiankulutuksessa. Meille on erittäin tärkeätä, että pystymme toteuttamaan kiinteistöihimme energiatehokkuutta parantavia investointeja syntyvillä säästöillä ilman suoraa budjettirahoitusta. Toimiessamme Caverionin kanssa meillä on hankkeiden suunnittelusta toteutukseen yksi kumppani, joka myös antaa takuun toteutuvasta energian säästöstä.  Olemme tyytyväisiä yhteistyöhön, koska säästötavoitteemme ovat jopa ylittyneet ja olemme ottaneet mukaan uusia kiinteistöjä sopimuksemme piiriin.”  Jukka Kellokumpu, toimitilapäällikkö, Siilinjärven kunta 

Siilinjärven kunta sijaitsee Pohjois-Savossa ja se on 21.500 asukkaan kasvukunta 23 kilometriä Kuopiosta pohjoiseen. 

Siilinjärven kunta solmi Caverion kanssa sopimuksen kunnan yhdeksän kiinteistön energiatehokkuuden parantamisesta ESCO-energiansäästöhankkeena. ESCO-palvelulla varmistetaan säästöjen syntyminen ja hanke rahoitetaan sopimusaikana syntyvillä säästöillä.

Palvelut

 • Kiinteistöjohtaminen

Järjestelmät ja tuotteet

 • Sähköistys
 • Lämmitys, vesi ja viemäri
 • Ilmanvaihto ja ilmastointi
 • Automaatio

Asiakkaat

 • Julkinen sektori

Käyttötarkoitus

 • EPC

Haaste

 • Siilinjärven kunta oli sitoutunut Motivan energiatehokkuussopimuksen mukaisesti 9 % energiansäästöön vuoteen 2016 mennessä.
 • Tavoitteena oli saavuttaa merkittävät säästöt sähkön ja lämmityksen kustannuksissa sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä 450 tonnia vuodessa.
 • Miten tavoitteisiin päästiin ilman kunnan omia, suuria investointeja?

Ratkaisut

  • Kunnan kiinteistöihin toteutettiin laitteistoinvestoinnit ja tarvittavat muutokset, joiden avulla suunnitellut säästöt saavutetaan. Lisäksi hankkeelle on järjestetty rahoitus siten, että hanke on kokonaisuudessaan voitu rahoittaa syntyvillä säästöillä, käyttämättä kunnan omaa budjettirahaa.
  • Investointien ja muutosten jälkeen Caverion vastaa kiinteistöjen energiansäästöstä ja energiatehokkuuden optimoinnista ja antaa sopimukseen kuuluville kiinteistöille energiansäästötakuun.
  • Energiatehokkuuden parantamiseksi kiinteistöjen automaatiota modernisoidaan, ilmanvaihtokoneisiin asennetaan taajuusmuuttajia ja eri järjestelmien ohjaustapoihin tehdään muutoksia. Neljässä kiinteistössä tehdään myös lämmitystapamuutoksia ja siirrytään maalämmön käyttöön.
  • Kiinteistöt on liitetty Caverionin kiinteistövalvomoon, josta energiatehokkuutta ohjataan koko sopimuskauden ajan.  
  • Järjestelmät ja tuotteet: lämmitys, vesi ja viemäri, ilmanvaihto ja ilmastointi, sähköistys, automaatio
  • Ajankohta: 2013 – 2023
  • Sopimuksen arvo noin 1,6 milj. euroa
  • Tavoitteiden toteutuminen tähän mennessä:
   • Säästötavoitteiden ylitys 21 %
   • Säästöillä rahoitetaan kunnan investointikuluja 826 000 euroa
   • Säästöjen ansiosta saavutetaan väh. 1 003 000 euron säästöt 10 vuoden aikana

21 %
vuotuinen säästö

> 1 milj. € säästö
sopimus-
kaudella

12 
kiinteistöä