• PVO

PVO-Vesivoima, Suomi

Caverion vastaa PVO-Vesivoiman vesivoimalaitosten paikalliskäytöstä ja kunnossapidosta Iijoella (Raasakka, Maalismaa, Kierikki, Pahkakoski ja Haapakoski) sekä Kemijoella Isohaara ja Jumisko.

Pohjolan Voiman tuotantokapasiteetti koostuu 31 voimalaitoksesta, jotka sijaitsevat eri puolilla Suomea. Yrityksen sähkön tuotanto kattaa noin 20 prosenttia Suomessa kulutetusta sähköstä. Pohjolan Voima jalostaa energiaa vedestä, uraanista, puusta, turpeesta, peltobiomassoista, kierrätyspolttoaineista, kivihiilestä, tuulesta, maakaasusta ja öljystä.

PVO-Vesivoimalla on yhteensä 12 omaa tai osakkuusvesivoimalaitosta Iijoella, Kemijoella, Kokemäenjoella ja Tengeliönjoella. Laitosten sähköteho on yhteensä 509 megawattia, josta Pohjolan Voiman osuus on 443 megawattia.

Palvelut

 • Tekninen huolto ja kunnossapito
 • Suunnittelu ja hankekehitys
 • Projektin toteutus
 • Projektin johtaminen
 • Asiantuntijapalvelut

Järjestelmät ja tuotteet

 • Sähköistys
 • Teollisuusasennukset
 • Prosessiputkistot
 • Automaatio

Asiakkaat

 • Teollisuus
 • Energiateollisuus

Käyttötarkoitus

Haaste

 • Kustannustehokkaan kunnossapidon saavuttaminen.
 • Vesivoimalaitosten korkean käytettävyyden varmistaminen.
 • Vesivoimaosaamisen laajentaminen ja kasvattaminen Pohjois-Suomen alueella sekä vesivoimaosaajien riittävyyden varmistaminen vaihtelevissa työkuormissa.
 • Turvallisten työtapojen sisäistäminen.

Ratkaisut

 • Caverion varmistaa PVO-Vesivoiman vesivoimalaitosten kunnossapidon kustannustehokkuuden ja käytettävyyden.
 • Henkilöstön osaamista kehitetään Caverionin Pohjois-Suomen palvelukeskusverkoston avulla, jolloin varmistetaan osaavien henkilöiden riittävyys myös tulevaisuudessa.
 • Vesivoimaosaamiseen keskittyneen palveluverkoston joustavalla käytöllä varmistamme asiakkaalle kustannustehokkaan kunnossapidon.
 • Erikoisosaamisten tunnistaminen ja niiden kehittäminen sekä hyödyntäminen valtakunnallisesti eri asiakkuuksissa lisää toiminnan kustannustehokkuutta ja tuo lisäarvoa myös muihin asiakkuuksiin.
 • Caverionin ennakoivan työturvallisuusmallin jalkauttaminen.

Ajankohta

Yhteistyö alkoi syyskuussa 2013.

Tietoja kohteista

Iijoki

 • Raasakan voimalaitoksen teho on 64 megawattia. Sen putouskorkeus on 21 metriä. Se on Iijoen voimaloista teholtaan suurin.
 • Maalismaan voimalaitoksen teho on 39 megawattia. Putouskorkeus on 18,3 metriä.
 • Kierikin teho on 38 megawattia ja putouskorkeus 18,2 metriä.
 • Pahkakosken voimalaitoksen teho on 43 megawattia ja putouskorkeus 20,5 metriä.
 • Haapakosken voimalaitoksen teho on 33 megawattia, putouskorkeus 16 metriä.

Kemijoki

 • Isohaaran voimalaitoksien yhteisteho on 113 megawattia. Voimalaitoksen putouskorkeus on 12,2 metriä.
 • Jumiskon voimalaitoksen teho on 26 megawattia ja putouskorkeus 96 metriä.

Tietoja Caverionin ratkaisuista

 • Iijoen ja Kemijoen vesivoimalaitosten käyttö- ja kunnossapitotoiminnot
 • Vesivoimaosaajia työskentelee PVO-Vesivoiman kohteissa n. 30

n. 30
vesivoimaosaajaa kohteessa

2013
yhteistyö alkoi