• Palvelukeskus Onnelanpolku
 • Palvelukeskus Onnelanpolku
 • Palvelukeskus Onnelanpolku
 • Palvelukeskus Onnelanpolku

Palvelukeskus Onnelanpolku, Lahti, Suomi

Palvelukeskus Onnelanpolku on elämänkaaritalo, joka toimii ikääntyneiden asumisen ja elämisen ympäristönä. Taloon voi muuttaa aktiivisena seniorina ja elää heikentyvän toimintakyvyn tuomien rajoitteidenkin jälkeen talon palveluiden turvin elämänsä loppuun asti. Rakennus ja sen puitteet ovat tukeneet hyvin tätä tavoitettamme ja asukkaat ovat tyytyväisiä yhteisöllisen talon toimintaan.  Sanna Mäkinen, toiminnanjohtaja, Lahden vanhusten asuntosäätiö.

Palvelukeskus Onnelanpolku on Suomen ensimmäinen Passive House Instituten sertifioima passiivikerrostalo.

Palvelut

 • Suunnittelu ja hankekehitys
 • Projektin toteutus
 • Projektin johtaminen
 • Asiantuntijapalvelut
 • Tekninen huolto ja kunnossapito
 • Kiinteistöjohtaminen

Järjestelmät ja tuotteet

 • Informaatio- ja viestintäteknologia
 • Ilmanvaihto ja ilmastointi
 • Jäähdytys
 • Turvallisuus
 • Prosessiputkistot
 • Teollisuusasennukset
 • Lämmitys, vesi ja viemäri
 • Sähköistys
 • Automaatio

Asiakkaat

 • Kiinteistösijoittajat ja -kehittäjät
 • Julkinen sektori - Rakennukset
 • Julkinen sektori
 • Rakennusliikkeet

Käyttötarkoitus

Haaste

Rakentaa esteetön, viihtyisä ja energiatehokas asumisympäristö ikäihmisille. Tavoitteena päästä nollaenergiatasoon ja pitää rakennuksen asumisolosuhteet tasalaatuisena.

Ratkaisu

Palvelukeskus Onnelanpolku on ensimmäinen laaja palvelutalohanke, jonka energiaratkaisu perustuu monipuoliseen uusiutuvan energian käyttöön, erittäin hyvään energiatehokkuuteen sekä ilmais- ja hukkaenergiavirtojen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Sähkökulutuksen minimoimiseen pyritään energiatehokkailla IV-laitteilla ja pumpuilla, tehokkaalla LED-valaistuksella, sekä läsnäoloon perustuvalla ja päivänvalon mukaan säätyvällä yleisten tilojen valaistuksella. Onnelanpolku on liitetty Caverionin kiinteistövalvomoon.

Vaikka palvelukonsepti oli haastava, se oli mahdollista toteuttaa korkeatasoisen suunnittelun ja huolellisen toteutuksen avulla. Hyvällä rakenteellisella suunnittelulla on päästy pieneen ulkoseinäpinta-alaan ja kehitetty viihtyisä atrium-piha, joka toimii rakennuksen energia-akkuna.

Ajankohta

Rakentaminen aloitettiin vuonna 2013, ja rakennus otettiin käyttöön vuonna 2014.

Tietoja kiinteistöstä

Palvelutalo Onnelanpolku käsittää 224 asuntoa, joista 94 on tehostetun palveluasumisen kotia ja 130 ikäihmisille suunnattua vuokra-asuntoa. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu erilaisia palveluja kuten hammashoito-, kuntoutus- ja ateriapalveluita sekä erillinen 103 autopaikan pysäköintilaitos.

Tietoja Caverionin palveluista

 • Asiantuntijapalvelut
 • Hankekehitys
 • Suunnittelun ohjaus
 • Toteutus: Lämmitys, Ilmanvaihto ja ilmastointi, Jäähdytys, Sähköistys, Informaatio- ja viestintäteknologia, Turvallisuus, Automaatio, Aurinkoenergia
 • Energianseuranta
 • Järjestelmien optimointi käytön aikana
 • Valvomopalvelut
 • Takuuajan tekninen huolto ja kunnossapito
 •  

  Elämänkaaritalo

  Lähes nollaenergiataso

  Aurinkoenergiasta n. 20 % energian tarpeesta