• NapapiirinEnergiaJaVesi_576x320

Napapiirin Energia ja Vesi, Rovaniemi, Suomi

Palveluntuottajaa valitessa ratkaisee laadukas ja kustannustehokas palvelu sekä päivittäinen, sujuva toiminta kentällä. Sovitusta pidetään kiinni, ennakkohuolto toimii hyvin ja tilanteisiin reagoidaan nopeasti. Halusimme yhdessä kehittää uutta toimintamallia, Caverionilla tämä ymmärrettiin ja olemme yhdessä löytäneet toimivan mallin. Työn jälkeä mitataan vuosittain ja loppuasiakkaan palaute on ollut hyvää. Yksi tärkeimmistä tavoitteista ja sopimusmittareista on ollut kaukolämpöverkon vuotovesimäärän väheneminen. Sopimuskauden aikana vuotoveden määrä on saatu pienennettyä lähes kolmannekseen vuositasolla, joka on erinomainen suoritus.
Kristian Gullsten, Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Konsernin toiminta-ajatus on Arjen ekosysteemi. Haluamme olla arktisen kiertotalouden älykäs ekosysteemi, joka on läsnä jokaisessa hetkessä luomassa menestystä pohjoiseen. Arvoissamme keskeistä on luotettava, vastuullinen ja asiakaslähtöinen toiminta. Henkilöstöä johdetaan tavoitteellisesti, henkilöstön voimavarat huomioiden ja kannustaen. Johtajuusvisiona on ”Toimintaa kehittäen, Yhdessä, Toisia arvostaen, Joustavasti ja Luottamusta rakentaen”.

Palvelut

 • Tekninen huolto ja kunnossapito
 • Kiinteistöjohtaminen

Järjestelmät ja tuotteet

 • Turvallisuus
 • Prosessiputkistot
 • Teollisuusasennukset
 • Lämmitys, vesi ja viemäri
 • Sähköistys
 • Automaatio

Asiakkaat

 • Energiateollisuus

Käyttötarkoitus

Haaste

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n tavoitteena oli löytää kumppani kaukolämpöverkostojen ja kiinteiden polttoaineiden kaukolämpölaitosten kunnossapitoon.  Vuotoveden kuriin saaminen oli keskeinen tavoite. Samalla haettiin uusia toimintamalleja, joilla toimintaa saataisiin kehitettyä.

Ratkaisu

Caverion ja Napapiirin Energia ja Vesi solmivat sopimuskumppanuuden. Yhteistyön tuloksena on kehitetty tuotannon kunnossapitojärjestelmää ja aloitettu parannetun tietojärjestelmän käyttö. Tämän seurauksena yhteistyöstä on tullut kokonaisvaltaisempaa ja toiminta on kehittynyt.

Nopea reagointi vuotoon on tuottanut sekä taloudellisia että luontoon kohdistuvia säästöjä. Kehitetty kaukolämpöverkon kunnossapitotoiminta on saanut vuotoveden määrän laskemaan palvelusopimuksen tarkastelujaksolla 2014-2015 n. 60% / vuosi.

Caverionin kanssa yhteistyössä kehitettiin uusia ja parempia toimintamalleja. Esimerkiksi polttoaineen kulutuksessa on  lisätty biokäyttöä ja päästy pienempään polttoainekäyttöön. Lämpökeskuksien polttoaineen poikkeamat kirjataan ja käsitellään, jolloin vertaaminen ja jatkokäsittely on sujuvampaa.

Työn laatua mitataan vuosittain. Kokonaisuudessaan uusien toimintatapojen myötä myös työturvallisuus on lisääntynyt. 

Vuosi

Kumppanuussopimus alkoi toukokuussa 2014

Tietoja kiinteistöstä

Kunnossapidon kokonaisuuteen kuuluu kiinteän polttoaineen lämpökeskuksia ja öljylämpölaitoksia. Kaukolämpöverkostot sijaitsevat Rovaniemen kaupungin, Muurolan,  Kolarin ja Ylläsjärven alueella  verkostovarusteineen.

Tietoja Caverionin palveluista

 • Ennakkohuollot
 • Mekaaninen viankorjaus ja asennus mukaan lukien lämpökeskuksien automaatio
 • Lämpökeskuksien revisiotyöt
 • Kiinteän polttoaineen laitosten käyttö
 • Mittariasennukset
 • Päivystys
 • Verkoston vuodonhallinta ja -korjaus
 • Teollisuuden kunnossapito
 • Yli 60% lasku vuotoveden määrässä

  Uusi toimintamalli

  Työturvallisuuden lisääntyminen