• Nammon tehdas sai säästöä energiahankkeilla

Nammo Lapua Oy, Lapua, Suomi

Säästöpotentiaali on täyttynyt odotettu paremmin, mikä lämmittää  tietysti asiakkaan sydäntä. Hankkeen esittelyssä Caverion oli aktiivinen ja toi hyvin esille hankkeen säästöjä ja hyötyjä, joka teki päätöksenteon helpoksi. Lopputulos oli vähintäänkin lupausten mukainen, kertoo Nammo Lapua Oy:n johtaja Mika Mettalo.

Nammo Lapua Oy, Lapuan tehdas lempinimeltään “Paukku” on vuodesta 1923 Lapualla toiminut patruunoita ja patruunatarvikkeita valmistava tuotantolaitos. Nykyisin laitos kuuluu pohjoismaiseen  Nammo-konserniin. Päätuotteita ovat pienikaliiperiset patruunat ja niiden komponentit siviili- ja viranomaiskäyttöön.

Palvelut

  • Projektin johtaminen
  • Projektin toteutus
  • Suunnittelu ja hankekehitys
  • Asiantuntijapalvelut

Järjestelmät ja tuotteet

  • Lämmitys, vesi ja viemäri
  • Automaatio
  • Ilmanvaihto ja ilmastointi

Asiakkaat

  • Teollinen valmistus

Käyttötarkoitus

  • Tehdas

Haasteena ilmanvaihdon paikallinen säätö ja energiankäytön suunnitelmattomuus 

Nammo Lapua Oy:n tehdasalueella oli useita kiinteistöjä, joissa oli paikalliset ilmanvaihdon ja lämmityksen säätimet. Käyttöaikojen muutokset tehtiin käymällä kohteessa tai ne jäivät tekemättä. Isoimman tuotantohallin lämmityksen ja ilmanvaihdon säädöt olivat myös paikallisen ohjauksen varassa. Energiankäyttöä oli selvitetty, mutta toteutuksia ei oltu tehty suunnitelmallisesti.

Perusteelliset energiansäästölaskelmat loivat pohjan toteutukselle

Caverion selvitti energiakäytön parantamismahdollisuuksia ja teki investointiesityksen, jossa toteutusratkaisun lisäksi esitettiin energiansäästölaskelmat ja hankkeen kannattavuustarkastelut.

Nammo Lapua liittyi valtakunnalliseen kemianteollisuuden energiatehokkuussopimukseen. Määritellyn sopimusjakson aikana tavoitellaan systemaattisesti säästöjä. Sopimukseen liittyminen mahdollisti energiatuen saamiseen energiahankkeiden toteutukseen.

Energiahankkeella säästöä yli 100 000 € vuodessa

Nammo Lapuan  kiinteistöautomaatiojärjestelmä modernisoitiin energiahankkeena sekä ilmanvaihdon lämmöntalteenottoratkaisuja uusittiin. Samassa yhteydessä ilmanvaihdon ja lämmityksen hallittavuutta parannettiin lisäämällä taajuusmuuttajaohjauksia. Automaation uusimisen kautta tuotantolaitoksen alueen kaikki kiinteistöt ovat nyt etäkäyttöisesti seurattavissa ja ohjattavissa.

Lopputuloksena saatiin aiempaa helppokäyttöisempi kiinteistönhallintajärjestelmä, joka tukee energiasäästöä. 

Muutokset tehtiin vuoden 2016 aikana. Vuonna 2017 mitattiin toteutuneita säästöjä yli 2000 MWh/vuosi, säästö on kustannuksina yli 100  000 euroa/vuosi. Hankkeen takaisinmaksuaika on alle 3 vuotta. 15 vuoden investoinnin elinkaaren aikainen tuotto on  noin 1,5 miljoonaa euroa ja sijoitetun pääoman tuotto on yli 30 %.

Haluaisitko lukea lisää tavoista kehittää kiinteistösi energiatehokkuutta?

Tutustu asiantuntijapalveluihimme

Säästöt yli 100 000 € vuodessa

Sijoitetun pääoman tuotto yli 30 %

Alle 3 vuoden takaisin-maksuaika