• lempaala_fi

Lempäälän kunta, Suomi

Lempäälän kunnan ja Caverionin yhteistyö on perustunut uudisjärjestelmien rakentamiseen ja korjaustoimenpiteisiin. Lempäälän kunta on edelläkävijä kiinteistöjen ylläpidossa ja sillä on huoltosopimuksia Caverionin kanssa.

Paloilmoittimen uusimisprojekti säästi kustannuksia ja lisäsi   käyttäjien     tyytyväisyyttä koulussa ja vanhainkodissa erheellisten   palohälytysten osalta. Tieto mahdollisista muista lisätöistä tulee   Caverionilta aina hyvissä ajoin, ja tarjouksessa on otettu huomioon   tarvittavat asiat ja pidemmällä tähtäimellä koko kiinteistön   järjestelmien elinkaari.

Jarkko Leinonen, kiinteistötyönjohtaja
Lempäälän kunta, tekninen toimi

Palvelut

 • Projektin johtaminen
 • Projektin toteutus

Järjestelmät ja tuotteet

 • Turvallisuus

Asiakkaat

 • Julkinen sektori - Hallinto
 • Julkinen sektori

Käyttötarkoitus

Haaste

 • Kunnan kiinteistökohteiden huolto ennakoivasti, jotta yllätyksellisiä ja kalliita korjaustarpeita ei synny. Paloilmoittimien vanha elektroninen laitteisto ei toiminut enää luotettavasti.

Ratkaisu

 • Tämän tyyppisen keskuslaitteiston laskennallinen elinikä on noin 15 - 20 vuotta. Ratkaisuna oli paloilmoitinjärjestelmän keskuslaitteiston uusiminen. Lakisääteinen hanke hyväksytettiin paloviranomaisilla.
 • Järjestelmät: Turvallisuus
 • Ajankohta: 2013 - jatkuu
 • Koko: kohteisiin kuuluu liikuntahalli, koulu, päiväkoti, vanhainkoti, ja yhteistyö on kohdistunut turva- ja sammutusratkaisuihin. 

Caverionin tarjoamat palvelut

 • Paloilmoitinjärjestelmän keskuslaitteiston uusiminen viranomaishyväksytyksineen
 • Turvavalojen huolto- ja kunnossapitotehtäviä
 • Hälytystensiirtopalvelut ja linjavalvonnat 24/7 h
 • Erheellisten hälytysten säätö ja estopalvelut
 • Savunpoistojärjestelmien kunnostus ja huolto
 • Tarvittaessa kameravalvontojen ja rikosilmoittimien huolto ja kunnossapito
 • Uudiskohteiden sprinklauksia
 • Sprinklerjärjestelmien takuuhuollot

24/7
hälytystensiirtopalvelut ja linjavalvonnat

2013
alkaen