Laivakankaan kaivos, Raahe, Suomi

Laivakankaan kaivos on kultakaivos Raahessa. Kaivoksen rakennustyöt aloitettiin keväällä 2010. Laivakankaan esiintymä on yksi suurimmista koskaan tehdyistä kultalöydöistä Pohjoismaissa; tiedossa olevilla varannoilla kaivoksen tuotantoaika on 10 vuotta. Kaivos tuottaa noin 3700 kg kultaa vuodessa. Kaivoksen tarina alkoi 1980-luvulla, jolloin alueelta löytyi kultamalmia. Sen jälkeen kaivos on vaihtanut omistajaa pariin otteeseen. 2000-luvun alussa yrittäjäksi tuli ruotsalainen Nordic Mines, joka on teettänyt alueella ympäristövaikutusten arvioinnin.

Kaivos työllistää suoraan noin 80 ihmistä. Arvioitu toiminta-aika on yli 10 vuotta.

Palvelut

 • Projektin johtaminen
 • Suunnittelu ja hankekehitys

Järjestelmät ja tuotteet

 • Prosessiputkistot

Asiakkaat

 • Teollisuus
 • Kaivosteollisuus

Käyttötarkoitus

Haaste

 • Laivakankaan kaivos oli Nordic Minesin ensimmäinen kaivos Suomessa ja myös heidän ensimmäinen kultakaivoksensa.
 • Asiakkaalla ei ollut prosessista aiempaa kokemusta, ja he halusivat käynnistää tuotannon mahdollisimman pian.

Ratkaisu

 • Caverion toimitti kemikaali- ja prosessiputkistot rikastamorakennukseen ja säiliöalueelle.
 • Asiakas toimitti materiaalit Caverionin käyttöön.

 Vuodet

 • Valmistumisvuosi 2011. Projektin laajuuden moninkertainen kasvu johti asennusajan pitkittymiseen syksyyn 2011, jolloin myös sääolosuhteet vaikeuttivat työtä. Asennustyö saatiin kuitenkin valmiiksi asiakkaan uusiin järjestelmäkohtaisiin määräaikoihin mennessä.

 Tietoja kohteesta

 • Projektin pääsuunnittelija Metso Minerals Ab toimitti kohteen päälaitteet ja putkistomateriaalit. Putkistoissa esieristettyjä PE- ja teräsputkia yhteensä 12 kilometriä.
 • Erityisen haastavia asennuksen kannalta olivat paksuseinäiset ja painavat kumiletkut kokoalueella DN 50 – DN 450.

Tietoja Caverionin ratkaisuista

Työmäärä oli noin 30 000 työtuntia.

30 000
työtuntia

2010-2011
ajankohta