• Vantaan-Energia-Waste-to-energy-plant_576x320_2
 • Vantaan-Energia-Waste-to-energy-plant_576x320

Jätteenpolttovoimala, Vantaan Energia, Suomi

Vantaan Energian pääkaupunkiseudun ensimmäinen jätevoimala sijaitsee Itä-Vantaalla Långmossebergenissä Kehä III:n ja Porvoonväylän risteyksessä. Voimala täyttää tiukat ympäristövaatimukset. Jätteenpolttovoimalan rakennustyöt aloitettiin vuonna 2011. Laitos on otettu käyttöön vuonna 2014.

Palvelut

 • Suunnittelu ja hankekehitys

Järjestelmät ja tuotteet

 • Prosessiputkistot

Asiakkaat

 • Teollisuus
 • Energiateollisuus

Käyttötarkoitus

 • Tehdas

Haaste

 • Toimitusaika oli avainkysymys omistajalle.
 • Laatu- ja ympäristövaatimukset olivat tiukat.
 • Jätevoimalassa käytettävä uusi ja monimutkainen prosessiteknologia aiheutti haasteita muulle suunnittelulle.

Ratkaisu ja tulokset

 • Hankkeen laajuus kasvoi merkittävästi suunnitteluvaiheen aikana. Tämä ratkaistiin ottamalla yhteistyöhön mukaan Caverionin laajat resurssit.
 • Käyttämällä runsaasti esivalmisteita kyettiin lyhentämään läpimenoaikoja ja vähentämään työvoiman tarvetta kohteessa.
 • EPCM-urakoitsijan (Pöyry Finland Oy) ja omistajan välinen läheinen yhteistyö alkoi jo heti suunnitteluvaiheessa. 

Vuosi

Toteutus vuosina 2013 - 2014

 

Tietoja kohteesta

Voimalassa tuotetaan sähköä ja kaukolämpöä. Kaukolämpöä voimala tuottaa noin 920 gigawattituntia (GWh) ja sähköä 600 GWh vuodessa. Lämmöntuotanto vastaa noin puolta Vantaan vuotuisesta lämmöntarpeesta.  Polttoaineena voimalassa tullaan käyttämään syntypaikkalajiteltua sekajätettä. Jätteet poltetaan arinapolttotekniikalla, joka on toimintavarma ja maailmanlaajuisesti käytetyin jätteenpolttotekniikka. Laitoksen yhteyteen tulee myös erillinen kaasuturbiinivoimala, jonka savukaasuilla lisätään laitoksen energiatehokkuutta.

Uusi jätevoimala korvaa Martinlaakson voimalaitoksen yhden tuotantoyksikön, joka tulee käyttöikänsä loppuun viimeistään vuonna 2015.  Jätevoimala auttaa myös ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, koska se vähentää kivihiilen käyttöä ja kaatopaikalle päätyvän sekajätteen määrää. Vantaan Energian kivihiilen käyttö sähkön ja kaukolämmön tuotannossa vähenee noin 30 prosenttia. Yhtiön kokonaispäästöt vähenevät noin 20 prosenttia nykyisestä. Hankkeella on myös työllistävä vaikutus.

 

Tietoja ratkaisuista

 • Korkeapaineputkien perus- ja yksityiskohtainen suunnittelu ja matalapaineputkien yksityiskohtainen suunnittelu
 • Korkea- ja matalapaineputkien putkimateriaalien toimitukset
 • Korkea- ja matalapaineputkien esivalmistus (yli puolet hitsauksista)
 • Korkea- ja matalapaineputkien putkiasennukset
 • Päähöyryputki: materiaali X10 CrMoVNb9-1, koko DN 300, suunnitteluarvot: 545 °C, 97 bar
 • Laiteasennuksia 100 kpl
 • Teräsasennukset 3 putkisiltaan
 • Putkiston pituus noin 23 km
 • Paino 900 tonnia (500 tonnia putkia + 300 tonnia tukirakenteita + 100 tonnia teräksiä)
 • Työntekijöitä enimmillään kohteessa (1/2014): 200 (sisältää alihankkijat)

23 km
putkiston pituus

2013-2014
toteutusaika