• cryo_576x320_fi

Cryo AB, Nynäshamn ja Lysekil

Lyhenne LNG tulee sanoista Liquefied Natural Gas ja tarkoittaa nesteytettyä maakaasua. Erittäin alhaisessa lämpötilassa, -162 °C, maakaasu muuttuu nestemäiseksi ja pienenee tilavuudeltaan 600-kertaisesti. Teollisuus ja varustamot käyttävät maakaasua polttoaineena. Energiasisällöltään se vastaa biokaasua. Maakaasulla on fossiilisista polttoaineista pienimmät CO2-päästöt, eikä se sisällä juuri lainkaan rikkiä, joten sitä voidaan pitää fossiilisista polttoaineista ympäristöystävällisimpänä.

Caverion on ollut pääurakoitsijana useissa LNG-hankkeissa.

Cryo AB valmistaa kryogeenisiä laitteita nestemäisten kaasujen varastointiin, kuljetukseen ja käsittelyyn, ja se on maailman johtavia yrityksiä omalla alallaan. Cryo AB on osa Linde-konsernin Engineering-liiketoimintayksikköä ja sillä on yli 50 vuoden kokemus edistyksellisistä tekniikoista. Yrityksen asiantuntemus kattaa koko ketjun aina sertifioiduista säiliöistä varastointiasemiin ja täysikokoisiin LNG-terminaaleihin.

Ruotsin ensimmäinen LNG-terminaali sijaitsee Nynäshamnissa lähellä Nynas AB:n jalostamoa. Terminaalissa on laivalaituri, 22 000 m³:n varastointisäiliö, prosessilaitteistoja ja lastausalueita.

Palvelut

 • Projektin toteutus
 • Suunnittelu ja hankekehitys
 • Projektin johtaminen

Järjestelmät ja tuotteet

 • Teollisuusasennukset
 • Prosessiputkistot

Asiakkaat

 • Teollisuus

Käyttötarkoitus

Haasteet

 • Nynäshamnin LNG-säiliö oli Caverionille ensimmäinen yli 10 000 m³:n säiliö.
 • Hankkeella oli tiukka aikataulu.
 • Sääolot rannikolla ovat vaativat.
 • Urakan laajuutta kasvatettiin kesken hankkeen.

Ratkaisut

 • Esivalmisteiden määrä maksimoitiin, mikä säästi työtä kohteessa.
 • Valmistus sisätiloissa mahdollisti tehokkaan ja turvallisen työskentelyn.
 • Lisä- ja muutostyöt hoidettiin kunnialla Caverionin riittävien työntekijä- ja toimihenkilöresurssien ansiosta.
 • Lysekilissä Caverion ei menettänyt yhtään työpäivää tapaturmien vuoksi.   
 • Henkilötyötunnit
  • Nynäshamn      n. 45 500 h
  • Lysekil              n. 80 000 h
 • Kokonaistoimitus metreinä
  • Nynäshamn      n. 5 km
  • Lysekil              n. 8 km
 • Nynäshamnin säiliön mitat
  • Leveys                         36 m/34 m
  • Korkeus                        29 m/27 m
 • Optimoidun materiaalivirtasuunnittelun ansiosta pystyimme pitämään varastointialueen työmaalla pienenä ja siistinä, mikä helpotti materiaalin syöttöä kulloisellekin rakennuskorkeudelle.

Aikataulu

Nynäshamn 2009–2010, Lysekil 2013–2014

Tietoja Caverionin palveluista

 • Caverion pystyy toimimaan EPC-urakoitsijana käyttäen omia suunnitteluresurssejaan, kansainvälisiä alihankkijoita, kansainvälistä hankintaketjua, nykyaikaisia menetelmiä käyttäviä suuria valmistuslaitoksia sekä laajaa työmaatiimiä.
 • Caverion on yksi Euroopan merkittävimmistä laiteprojektien toteuttajista, joka tarjoaa FOB-toimitukset kaikkialle maailmaan.
 • Caverion aloitti LNG-urakoinnin jo vv. 1993–1997, jolloin se toimitti neljä LNG-kuljetussäiliötä Abu Dhabiin (ADNOC).

10 000 m³ 
säiliö

125 500
työtuntia