• Caverion reference: Amec Foster Wheeler Energia Oy Group

Amec Foster Wheeler Energia Oy Group, Suomi

Amec Foster Wheeler Energia Oy Group kehittää tehokkaita ja ympäristön huomioon ottavia energiaratkaisuja voimalaitoksiin ja teollisuudelle sekä niiden kunnossapitoon ja huoltoon. Yhtiön ydinosaamista on leijukerrosteknologia ja erityisesti CFB- eli kiertopetikattilat sekä ympäristöteknologiatuotteet.

Yritys toimii Espoossa ja Varkaudessa sekä tytäryhtiöissään Ruotsissa ja Saksassa. Lähes 500 osaajaa työllistävän Amec Foster Wheeler Energia Oy Groupin henkilöstöstä suurin osa työskentelee Varkaudessa suunnittelun, huollon ja projektitoimitusten parissa. Yhtiöstämme löytyy Amec Foster Wheelerin energia-alan terävin teknologiaosaaminen, vahva projektikokemus ja ammattitaitoinen henkilöstö.

Yritys on osa maailmanlaajuista Amec Foster Wheeler -yhtiötä, joka työllistää yli 40 000 ammattilaista noin 50 maassa.

Palvelut

 • Projektin toteutus

Järjestelmät ja tuotteet

 • Teollisuusasennukset
 • Ilmanvaihto ja ilmastointi
 • Lämmitys, vesi ja viemäri

Asiakkaat

 • Teollisuus
 • Energiateollisuus

Käyttötarkoitus

Haaste

 • Asiakas oli rakentamassa uutta kattilarakennusta Lundiin Ruotsiin ja tilasi Caverionilta kattilarakennuksen LVI-työt.
 • Haasteita työn toteuttamiseen toivat kattilarakennuksen ahtaat rakenteet, koska rakennuksen runko oli lähes valmis.
 • Työturvallisuuden takaaminen oli erittäin tärkeää, koska asennuspaikat olivat korkealla ritilätasojen päällä ja pienienkin tavaroiden tippuminen voi aiheuttaa vaaratilanteen.
 • Ratkaisut

 • Caverionilla on paljon kokemusta kattilarakennuksissa tehtävistä töistä, joten kaikki LVI-työt suoritettiin esimerkillisesti tiukasta aikataulusta huolimatta.
 • Esivalmistus helpotti paikan päällä tehtävää työtä ja asennukseen kuuluvien tuloilmakoneiden sekä poistoilmapuhaltimien kanavistot esivalmistettiin Suomessa.
 • Ajankohta

 • Työt alkoivat vuoden 2012 lopussa ja loppuivat vuoden 2013 kesän lopussa.
 • Tietoja kohteesta

 • Kyseessä on kattilarakennus, jossa poltetaan puutavaraa kuten puuta, jätepuuta ja turvetta.
 • Kattila tuottaa lämpöä ja sähköä polttoaineenaan biomassaa.
 • Tietoja Caverionin sopimuksesta

 • Rakennuksella työskenteli kaiken kaikkiaan 10 Caverionilaista, joihin kuului valvovaa henkilökuntaa, ilmanvaihtoasentajia sekä putkiasentajia; näistä osa hankittiin alihankinnan kautta.
 • Sopimukseen kuuluivat tuloilmakoneet ja poistoilmapuhaltimet kanavistoineen, savunpoistopuhaltimet, lämmitysputkistot ja lämmönvaihdin, palovesiputkistot sekä hätäsuihkut putkistoineen.