MP INtelligence - Koneoppivaa analytiikkaa ja IoT-ratkaisuja teollisuuteen

IoT-ratkaisut sekä koneoppimiseen pohjautuva reaaliaikainen analytiikka vievät teollista käyttöä ja kunnossapitoa tulevaisuuteen. Ne tuovat reaaliaikaisen ennakoivan kunnossapidon sekä prosessien optimoinnin kaikenkokoisten yritysten ulottuville.

Me Caverionilla autamme teollisuusyrityksiä parantamaan niiden käyttö- ja kunnossapitotoimintaa sekä investointien tehokkuutta. Toimitamme mm. ratkaisuja, jotka havaitsevat häiriöt ja toimivat pohjana ennakoivalle kunnossapidolle ja prosessien jatkuvalle optimoinnille. Ne perustuvat koneoppivaan tekoälyyn yhdistettynä syvään osaamisemme.

Teknologiatoimittajista meidät erottaa juuri tämä teknologian yhdistäminen ainutlaatuiseen teollisten prosessien osaamiseemme. Me hoidamme laitosten ja tehtaiden käyttöä ja kunnossapitoa asiakkaidemme puolesta ja osaamme sanoa mikä toimii tosielämässä – ja mikä ei.

Analytiikkaratkaisut teollisuuteen

Caverionin analytiikkaratkaisut tuottavat liiketoiminnalle arvokasta tietoa yhdistämällä teollisuuden asiantuntijuutemme edistyneeseen koneoppivaan analytiikkaan.

MP INtelligence Anomaly Detection prosessien poikkeamien havaitsemiseen
Edistykselliseen koneälyyn perustuva analytiikkapalvelumme tunnistaa ennalta teollisia prosesseja uhkaavat häiriöt.

MP INtelligence -diagnosointi auttaa turvaamaan tuotannon ja minimoimaan kustannukset tuottamalla varoituksia poikkeamista reaaliaikaisesti. Koneoppivat algoritmit on suunniteltu teollisuuden suurten datamassojen käsittelyyn niin, että voimme käsitellä tuhansia mittapisteitä jopa millisekuntitasolla.

Tärkeimmät ominaisuudet:

  • reaaliaikainen tuhansien mittapisteiden kerääminen ja analysointi
  • prosessidatan parametrien automaattinen korrelointi ja mallinnus
  • uhkaavia laiterikkoja ja häiriöitä ilmentävien poikkeamien havaitseminen hyvissä ajoin
  • uudentyyppisten häiriöiden havaitseminen jo niiden tapahtuessa ensimmäistä kertaa
  • selainpohjainen käyttöliittymä datan selaamiseen ja varoitusten käsittelyyn

Hyödyt:

  • eliminoi tyypillisesti 30–80 % odottamattomista seisakeista ja tuotannonkeskeytyksistä
  • tehostaa käytettävyyttä ohjaamalla toimenpiteet ennalta suunniteltuihin huoltoaikoihin
  • maksimoi laitoksen ja laitteiden elinkaaren, kun työt tehdään ennen rikkoutumista
  • nopea käyttöönotto ja alhaiset käyttöönottokustannukset, lyhyt takaisinmaksuaika
  • turvallinen, skaalattava ja vakiintunut ratkaisu

MP INtelligence prosessien optimointiin
Edistyksellinen tekoälypohjainen ratkaisu teollisuuden kunnossapitoon.

Teollisuuden kunnossapidon kehittämisen palvelumme avulla varmistut siitä, että toimenpiteet ja investoinnit kohdistetaan oikein, eikä mikään tärkeä osa-alue jää huomiotta.

Nopea riskinarviointi
Kunnossapitodatan simulointimme varmistaa, että kunnossapidon toimenpiteet ja investoinnit kohdistetaan kriittisimpiin osa-alueisiin. Simulaatio ilmaisee numeerisesti ja visuaalisesti tuotannon kannalta kriittisimmät osa-alueet. Kunnossapito- ja tuotannon seurantajärjestelmästä kerättävästä datasta saadaan järjestelmätason kriittisyysluokittelu. Tietoa täydennetään avainhenkilöiden haastatteluilla. Tulokset ovat saatavilla 2–4 viikossa datan saannista.

Kunnossapidon laaturaportti
Järjestelmällinen kunnossapitojärjestelmän käytön ja datan laadun läpikäynti tuottaa tarkan kokonaiskuvan kohteen kunnossapidon suunnitelmallisuudesta, toteutuksesta ja vaikutuksesta. Raportti sisältää suositukset havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Raportti luodaan kunnossapitojärjestelmästä kerättävästä datasta (laitehierarkia, määräaikaishuollot, vikahistoria jne.). Raportti valmistuu 2–4 viikossa datan saannista.

Dynaaminen ennakoiva kunnossapito-ohjelma (DPM)
Jokainen tuotantolaitos on uniikki yhdistelmä prosesseja, joista toiset ovat herkempiä vikaantumaan tai tärkeämpiä toiminnalle kuin toiset. DPM:n avulla varmistat, että laitoksen ennakoiva kunnossapito-ohjelma tukee optimaalisella tavalla laitoksen suorituskykytavoitteita. Kunnossapidon resurssit pystytään ohjaamaan viivytyksettä kaikkein kriittisimpiin kohtiin.

Ota yhteyttä

Pyydä meiltä tarjous tai lisätietoja.

Yhteydenottopyyntö

Ota yhteyttä

Muita digitaalisia ratkaisuitamme teollisuudelle